Vol 78, No 9 (2012)

Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 78, số 9, năm 2012

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hujos-ssh.v78i9

Table of Contents

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Xã hội và Nhân văn

Phạm Trần Thúy Anh
Trần Xuân Châu, Hồ Thị Bích Ngọc
elma lodder, Nguyễn Quang Phục
Nguyễn Thị Hương Giang, Vũ Thị Minh Ngọc
Lê Ngọc Mỹ Hằng, Hoàng Giang
Nguyễn Đăng Hào
Nguyễn Đăng Hào, Dương Đắc Quang Hào
Nguyễn Thị Minh Hoà
Nguyễn Thị Diệu Linh
Lê Tô Minh Tân, Phạm Phuong Trung, Nguyễn Thị Khánh Trang, Phạm Anh Thi, Nguyễn Hoàng Bảo Khánh
Dương Vũ Bá Thi, Trần Bá An, Trần Đức Trí
Nguyễn Văn Toàn, Thái Thanh Hà, Huỳnh Minh Trí
Nguyễn Hồ Minh Trang
Đoàn Thanh Tuấn, Phạm Hòa Hiệp