Vol 127, No 6C (2018)

Khoa học Xã hội Nhân văn Tập 127 số 6C.2018

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jssh.v127i6C

Table of Contents

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Xã hội và Nhân văn

Quảng Văn Ngọc
Phan Phương Thanh
Nguyen Hong Dung
Trần Văn Dũng
pham trong luong
Nguyễn Thùy Trang
Trần Thanh Thủy
Lê Thị Bích Hạnh
Phan Tuấn Anh
Nguyễn Sỹ Thanh, Phùng Đình Mẫn
Phan Thị Diễm Hương
võ anh tuấn
Nguyễn Mậu Hùng
Chu Đình Kiên