Vol 127, No 6C (2018)

Khoa học Xã hội Nhân văn Tập 127 số 6C.2018

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jssh.v127i6C

Table of Contents

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Xã hội và Nhân văn

Phan Tuấn Anh
5-14
Phan Phương Thanh
15-20
Quảng Văn Ngọc
21-32
Nguyễn Thùy Trang
33-40
Nguyễn Sỹ Thanh, Phùng Đình Mẫn
41-54
Trần Văn Dũng
55-64
pham trong luong
65-75
Trần Thanh Thủy
77-92
Lê Thị Bích Hạnh
93-101
võ anh tuấn
103-109
Dương Thúy Hiền
111-122
Chu Đình Kiên, Lê Chí Quốc Minh
123-135
Phan Thị Diễm Hương
137-146
Hồ Văn Quốc
147-157
Nguyen Hong Dung, Nguyễn Xuân Thành
158-166
Nguyễn Mậu Hùng
167-179