Vol 95, No 7 (2014)

Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 95, số 7, năm 2014

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hujos-ssh.v95i7

Table of Contents

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Xã hội và Nhân văn

Dao Duy Duy Minh
5
Huỳnh Văn Chương, Trần Kim Anh, Nguyễn Đăng Nghĩa
13
Vo Thi Thanh Diep
29
Mai Thị Thùy Dung
39
Nguyễn Hồng Điệp
49
Hoàng Hữu Hòa (ĐHKT)
59
Nguyễn Đức Học
71
Nguyễn Văn Hùng
81
Cao Nguyễn Khánh Huyền
93
Trần Thị Hương
105
Trương Huỳnh Kỳ
125
tran thi khanh
137
Nguyễn Tùng Lâm
149
Nguyễn Hữu Lễ
159
Trần Thị Quỳnh Nga, Trần Thị Quỳnh Nga
177
Trần Anh Phương
189
Trương Quý Tùng, Nguyễn Ái Quỳnh, Phạm Thế Kiên, Nguyễn Dư Trai
197
Lê Tô Minh Tân
211
Lê Quang Trực
225
239