Tạp chí Khoa học Đại học Huế

Được sự cho phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông, Tạp chí khoa học Đại học Huế ra đời với mục đích công bố các kết quả nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng dạy và nghiên cứu trong và ngoài Đại học Huế thuộc các lĩnh vực khoa học: tự nhiên, xã hội và nhân văn, giáo dục, nghệ thuật, nông, lâm, ngư nghiệp, y dược... Các bài báo có tính chất tổng quan do Ban Biên tập đề nghị.

Ban Biên tập rất mong nhận được sự hợp tác của cán bộ trí thức, các nhà nghiên cứu để Tạp chí khoa học Đại học Huế mang những thông tin có giá trị khoa học đến với đọc giả.

Cùng với các số tạp chí đa ngành, đa lĩnh vực, Ban Biên tập có thể xuất bản những số đặc biệt dành riêng cho một chuyên ngành nào đó.

BAN BIÊN TẬP

Thông báo

 

Thông báo số 06 (Nhiệm kỳ 2014-2018): Tạp chí Khoa học Đại học Huế trân trọng thông báo về việc thu lệ phí xét duyệt

 

Được sự đồng ý của Giám đốc Đại học Huế, kể từ ngày 15/10/2014 Tạp chí Khoa học Đại học Huế sẽ thu lệ phí xét duyệt các bài báo gửi đăng.

- Mức thu: 600.000 đồng (sáu trăm nghìn đồng) cho mỗi bản thảo gửi đến Tạp chí.

- Hình thức thu: Tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản Tạp chí Khoa học Đại học Huế Số 0161001638958 Tại ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Thành phố Huế

- Chế độ miễn giảm: Giảm 50% lệ phí thu đối với các đối tượng là nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên (người trực tiếp gửi bài và đứng tên đầu trong danh sách tác giả).

Lưu ý:

- Kinh phí này không trả lại cho tác giả ngay cả trong trường hợp bản thảo không được chấp  nhận đăng.

Công tác biên tập chỉ tiến hành sau khi nhận được lệ phí gửi đến Tạp chí.
 
Đã đăng: 2014-12-16
 

Thông báo số 05 (nhiệm kì 2014 - 2018):

 
Kể từ ngày 15-10-2014 Tạp chí Khoa học Đại học Huế sẽ thu lệ phí các bài báo gởi đăng trên Tạp chí, các bài báo này sẽ được lựa chọn vào 06 chuyên san mới như ở thông báo số 04 của Tạp chí và sẽ được xuất bản kể từ ngày 01-01-2015( các bài gởi trước 15-10-2014 sẽ không thu lệ phí và sẽ được xuất bản trong 03 số tiếng Anh và 04 số tiếng Việt theo 03 chuyên san trước đây). Vì vậy Tạp chí xin thông báo cho các tác giả và nhà khoa học được rõ để thuận lợi cho việc đăng tải các bài báo lên hệ thống Tạp chí.  
Đã đăng: 2014-10-15
 

Thông báo số 04 (nhiệm kì 2014 - 2018): Quyết định thành lập các chuyên san của Tạp chí Khoa học Đại học Huế

 

Theo quyết định số 1868/QĐ_ĐHH ngày 13 tháng 10 năm 2014 của Giám đốc Đại học Huế về việc thành lập các chuyên san của Tạp chí Khoa học Đại học Huế.

Tổng biên tập Tạp chí Khoa học Đại học Huế xin thông báo quyết định thành lập 06 chuyên san của Tạp chí Khoa học Đại học Huế như sau

 
Đã đăng: 2014-10-14 Tiếp tục...
 

Thông báo số 03 (nhiệm kì 2014 - 2018): Quyết định bổ sung thành viên Hội đồng Biên tập Tạp chí Khoa học Đại học Huế

 

Theo quyết định số 1848/QĐ_ĐHH ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Giám đốc Đại học Huế về việc bổ sung thành viên Hội đồng Biên tập Tạp chí Khoa học Đại học Huế.

Tổng biên tập Tạp chí Khoa học Đại học Huế xin thông báo bổ sung các thành viên sau đây vào Hội đồng Biên tập Tạp chí Khoa học kể từ ngày 08 tháng 10 năm 2014

 
Đã đăng: 2014-10-10 Tiếp tục...
 

Thông báo số 02 (nhiệm kì 2014 - 2018): HỘI THẢO “Trao đổi kinh nghiệm tổ chức quản lý và điều hành để nâng cao chất lượng tạp chí”

 

Tạp chí Khoa học Đại học Huế có quyết định cấp giấy phép của Bộ Văn hoá Thông tin số 36/GP-BVTT, ngày 09/02/2001; Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động báo chí in, số 2316/GP-BTTT, ngày 27/12/2011, với gần 15 năm hoạt động, qua nhiều thời kỳ Lãnh đạo của Đại học Huế, với nhiều thế hệ Tổng biên tập khác nhau. Tạp chí đã đóng góp rất quan trọng cho sự phát triển Đại học Huế nói chung và xuất bản nhiều bài báo là các kết quả nghiên cứu, học tập, ứng dụng khoa học và công nghệ của bao thế hệ thầy và trò. Tạp chí không ngừng nâng cao chất lượng, tuy nhiên, để có nhiều kinh nghiệm quý báu và tiếp tục nâng cao chất lượng tạp chí đạt chuẩn quốc tế, lãnh đạo Tạp chí, được sự đồng ý của Giám đốc sẽ tổ chức Hội thảo để trao đổi kinh nghiệm trong tổ chức quản lý, điều hành xuất bản có chất lượng tốt và hiệu quả cao.

 
Đã đăng: 2014-09-07 Tiếp tục...
 
Các thông báo khác...

T. 98, S. 10 (2014): Journal of Agriculture and Rural Development

Mục lục

Journal of Agriculture and Rural Development

IMPACTS OF THE INTENSIVE AQUACULTURE ON THE GROUNDWATER IN THUA THIEN HUE PROVINCE: A CASE STUDY AT VINH AN COMMUNE, PHU VANG DISTRICT
Yukihiro Hirai, Nguyễn Hữu Ngữ
Inhibition abilities of Bacillus spp. to Vibrio parahaemolyticus on early mortality syndrome in Thua Thien Hue
Hồ Thị Tùng, Trần Quang Khánh Vân, Nguyễn Văn Khanh
The Species Components of Snakes in Ca Mau Province
Ngô Đắc Chứng, Hoàng Thị Nghiệp
THE EFFECTIVE LINGZHI MUSHROOM (Ganoderma lucidum) EXTRACTS ON THE GROWTH AND SURVIVAL RATE OF THE SNAKE-HEAD (Channa striata)
Nguyen Thanh Tam
HOUSEHOLD MUHSROOM PRODUCTION IN HUONG PHONG COMMUNE, LAGOON AREA IN THUA THIEN HUE PROVINCE
Trần Thanh Đức, Nguyễn Phi Nam, Trương Thị Diệu Hạnh
Research on biodiversity of butterflies (Lepidoptera: Rhopalocera) in Bach Ma National Park, Vietnam
Phan Trọng Trí
LOCAL FOREST GOVERNANCE AND PAYMENT FOR FOREST ENVIRONMENTAL SERVICES IN LAM DONG PROVINCE, VIETNAM
Trần Nam Thắng, Hoàng Thị Hồng Quế
Nitrogen fertilization increases disease severity to rice blast fungus by affecting fungal pathogenicity but does not dampen plant defense
nguyen thi thu thuy, Elsa BALLINI, Jean-Loup NOTTÉGHEM NOTTÉGHEM, Jean-Benoit MOREL
THE ENVIRONMENTAL IMPACTS OF INTENSIVE SHRIMP FARMING IN TAM GIANG LAGOON: IMPORTANCE WASTEWATER TREATMENT SYSTEM
Nguyễn Quang Lịch, Lê Công Tuấn, Vệ Quốc Linh
ANALYSIS THE IMPACT OF REVOKED AGRICULTURAL LAND TO IMCOME OF HOUSHOLD: A CASE STUDDY IN LIEN CHIEU DISTRICT, DA NANG CITY
Nguyen Hoang Khanh Linh, Nguyen Bich Ngọc
Effect of improved pig housing on the reproductive performance of Mong Cai sows kept in small holder farms in Thua Thien Hue province
Hoàng Nghĩa Duyệt, Darren Trott
IN VITRO FERMENTATION CHARACTERISTICS OF RICE BRAN, MAIZE, AND CASSAVA POWDER INCUBATED WITH RUMEN FLUID
Đinh Văn Dũng
PARTICIPATOTY GIS FOR NATURAL HAZARDS MAPPING IN NORTHERN MOUNTAIN OF VIETNAM: A CASE STUDY IN QUAN BA DISTRICT, HA GIANG PROVINCE
Trần Thị Phượng, Lê Thị Hoa Sen
STUDY ON SPONGE GOURD (Luffa cylindrica) GERMPLASM IN SPRING-SUMMER 2014 AT GIA LAM, HA NOI
Trương Thị Hồng Hải, Phan Thu Thảo, Trần Thị Bảo Ngà, Trần Viết Thắng, Nguyễn Thị Thu Thủy
RESEARCH SOME OF CHARACTERISTICS OF VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS WHICH CAUSES EMS DISEASE ON JUVENILE SHRIMP AT DIEN HUONG COMMUNITY, PHONG DIEN DISTRICT, THUA THIEN HUE PROVINCE
Nguyễn Thị Bích Đào, Nguyễn Văn Khanh, Nguyễn Quang Linh
EFFECTS OF TRICHODERMA AND PSEUDOMONAS PRODUCTS TO THE GROWTH AND DEVELOPMENT OF PEANUT ON DIFFERENT FERTILIZERS IN SUMMER-AUTUMN SEASON AT THUA THIEN HUE
Nguyễn Đình Thi, Le Dinh Huong, Tran Thi Thu Ha, Do Vu Quoc
EVALUATION OF TOMATO GERMPLASM IN EARLY SPRING-SUMMER 2014 ON SANDY LAND AT THUA THIEN HUE
Trương Thị Hồng Hải, Trần Viết Thắng


Trung tâm Công nghệ Thông tin - Đại học Huế

Copyright by Hue University