Tạp chí Khoa học Đại học Huế

Được sự cho phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông, Tạp chí khoa học Đại học Huế ra đời với mục đích công bố các kết quả nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng dạy và nghiên cứu trong và ngoài Đại học Huế thuộc các lĩnh vực khoa học: tự nhiên, xã hội và nhân văn, giáo dục, nghệ thuật, nông, lâm, ngư nghiệp, y dược... Các bài báo có tính chất tổng quan do Ban Biên tập đề nghị.

Ban Biên tập rất mong nhận được sự hợp tác của cán bộ trí thức, các nhà nghiên cứu để Tạp chí khoa học Đại học Huế mang những thông tin có giá trị khoa học đến với đọc giả.

Cùng với các số tạp chí đa ngành, đa lĩnh vực, Ban Biên tập có thể xuất bản những số đặc biệt dành riêng cho một chuyên ngành nào đó.

BAN BIÊN TẬP

Thông báo

 

Tạp chí Khoa học Đại học Huế xin thông báo:

 

Hiện nay hệ thống quản lý Tạp chí Khoa học đã cấu hình thành 6 Tạp chí riêng biệt vì vậy Tạp chí không còn nhận bài ở hệ thống như trước đây, các tác giả khi gửi bài xin làm theo các bước sau:

1) Chọn Tạp chí mình cần gửi bài bằng cách chọn “Xem tạp chí” (Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Kinh tế và Phát triển; Kỹ thuật và Công nghệ; Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa học Tự Nhiên; Khoa học Trái đất và Môi trường)

2) Đăng nhập (nếu chưa có tài khoản chọn “Đăng ký” để đăng ký tài khoản)

3) Chọn vào gửi bài mới để gửi bài lên hệ thống

Nếu không gửi được hay có gì thắc mắc xin liên hệ email: ddhung@hueuni.edu.vn

Trân trọng cảm ơn.

 
Đã đăng: 2016-08-25
 

Thông báo của Tổng biên tập về số lượng phản biện và lệ phí xét duyệt bài báo

 

Được sự đồng ý của Giám đốc Đại học Huế, Tạp chí Khoa học Đại học Huế thông báo:

  1. Số lượng cán bộ biên tập cho một bài báo đăng trong Tạp chí Khoa học Đại học Huế là 02 người.
  2. Thu lệ phí xét duyệt đối với bài báo viết bằng tiếng Việt với số tiền là 1.000.000,00 đồng (Một triệu đồng),
  3. Thu lệ phí xét duyệt đối với bài báo viết bằng tiếng Anh với số tiền là 1.100.000,00 đồng (một triệu một trăm ngàn đồng), tương đương với 50,00 đô la Mỹ (năm mươi USD).
  4. Thu lệ phí xét duyệt đối với 01 bài báo viết bằng tiếng Anh đăng ký xuất bản của Scopus Index (Journal of Earch Science and Environment and Journal of Natural Scineces) và Asian Citation Index: Journal of Economics and Development của với số tiền là 150,00 đô la Mỹ (một trăm năm mươi USD).
Thời gian thực hiện: kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2016.
 
Đã đăng: 2016-08-14
 
Các thông báo khác...

T. 125, S. 11 (2016): Khoa học Xã hội và Nhân văn

Mục lục

Khoa học Xã hội và Nhân văn

Trương Viên
Pham Duc Thuận
Nguyễn Văn Quang
pham thi ha
Phan Quốc Hải
Nguyễn Đức Vũ
Dương Thanh Mừng
Nguyễn Thị Thanh Huyền
Nguyễn Hồng Điệp
nguyen van quang
Lê Nam Trung Hiếu, Lê Văn Anh
Huỳnh Văn Tuyết
Hoàng Thị Hải Yến
Đỗ Mạnh Hùng
Nguyễn Tiến Dũng
Nguyễn Tuấn Bình
Bảo Khâm, Cái Ngọc Duy Anh, Nguyen Thi Hong Duyen, Huynh Thi Long Ha, Nguyen Thi Phuong Lan
Lê Thị Thanh Xuân
Nguyễn Tùng Lâm
Nguyễn Thùy Trang
nguyen thanh huy