Tạp chí Khoa học Đại học Huế

Được sự cho phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông, Tạp chí khoa học Đại học Huế ra đời với mục đích công bố các kết quả nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng dạy và nghiên cứu trong và ngoài Đại học Huế thuộc các lĩnh vực khoa học: tự nhiên, xã hội và nhân văn, giáo dục, nghệ thuật, nông, lâm, ngư nghiệp, y dược... Các bài báo có tính chất tổng quan do Ban Biên tập đề nghị.

Ban Biên tập rất mong nhận được sự hợp tác của cán bộ trí thức, các nhà nghiên cứu để Tạp chí khoa học Đại học Huế mang những thông tin có giá trị khoa học đến với đọc giả.

Cùng với các số tạp chí đa ngành, đa lĩnh vực, Ban Biên tập có thể xuất bản những số đặc biệt dành riêng cho một chuyên ngành nào đó.

BAN BIÊN TẬP

Thông báo

 

Kế hoạch xuất bản Tạp chí năm 2014

 
Trong thời gian qua, được sự quan tâm hỗ trợ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng biên tập Tạp chí khoa học Đại học Huế đã triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý quy trình xuất bản tạp chí, trong đó chú trọng đến việc tăng cường các nhà khoa học ngoài Đại học Huế tham gia công tác biên tập, phản biện các bài báo, cải tiến cấu trúc bài viết, thiết kế mỹ thuật Tạp chí theo chuẩn quốc gia, quốc tế và xây dựng hệ thống phần mềm quản lý quy trình xuất bản Tạp chí đưa vào hoạt động từ năm 2013.  
Đã đăng: 2013-04-15 Tiếp tục...
 

Tập huấn hệ thống phần mềm quản lý Tạp chí cho thành viên của Hội đồng biên tập, các nhà khoa học, cộng tác viên của Tạp chí khoa học Đại học Huế.

 

Kính gửi: Quý Thầy (Cô).

Tạp chí khoa học Đại học Huế đã triển khai đưa vào sử dụng hệ thống quản lý tạp chí (http://jos.hueuni.edu.vn). Đây là phần mềm dùng chung cho tất cả các cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên của các đơn vị trực thuộc Đại học Huế và cộng tác viên ngoài Đại học Huế, nhằm gửi đăng và biên tập bài báo trực tuyến thông qua mạng Internet.

Ban biên tập Tạp chí khoa học Đại học Huế sẽ triển khai nhận bài đăng và phản biện bài báo thông qua hệ thống nêu trên kể từ tháng 4/2013 (đối với bài đăng chuyên san khoa học Nông nghiệp – Sinh học – Y Dược và chuyên san Khoa học Xã hội & Nhân văn).

Chúng tôi đã tạo các account cho các quý Thầy (Cô) trên hệ thống với user và password là tên đầy đủ, không dấu.

Ví dụ: Trần Đăng Hùng có: user: trandanghung; password: trandanghung.

Kính đề nghị quý Thầy (Cô) đăng nhập vào hệ thống và đổi mật khẩu, chỉnh sửa thông tin cá nhân, cập nhật lĩnh vực phản biện,... để ban biên tập thực hiện mời biên tập theo đúng chuyên môn của Quý Thầy (Cô).

Chúng tôi đã gửi đến quý Thầy (Cô) Giấy mời tập huấn sử dụng hệ thống vào thứ 5, ngày 28/3/2013 (thông qua email)

Trong quá trình triển khai, nếu cần hỗ trợ kỹ thuật, xin liên hệ: Ông Phan Minh Huấn, Điện thoại: 0543.845658; 0984.321010; Email: tckhdhh@gmail.com.

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Trần Đạo Dõng

 
Đã đăng: 2011-03-04
 
Các thông báo khác...

T. 89, S. 1 (2014): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 89, số 1, năm 2014

Mục lục

Chuyên san Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược

HIỆN TRẠNG CANH TÁC, THÀNH PHẦN VÀ MỨC ĐỘ GÂY HẠI CỦA DỊCH HẠI CHÍNH TRÊN CÂY HỒ TIÊU TẠI CAM LỘ, QUẢNG TRỊ
Trần Thị Thu Hà, Nguyễn Tăng Tôn, Trần Nam Thắng
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH NHIỄM KÝ SINH TRÙNG ĐƯỜNG TIÊU HÓA CỦA DÊ ĐƯỢC NUÔI TẠI VÙNG GÒ ĐỒI KHU VỰC THỪA THIÊN HUẾ VÀ HIỆU QUẢ DIỆT KÝ SINH TRÙNG CỦA LÁ XOAN Azadirachta indica
Đàm Văn Tiện, Vũ Văn Hải, Trần Thị Thu Hồng, Đào Thị Phượng, Phan Vũ Hải, Phạm Quang Trung
HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG GIỐNG, CANH TÁC, NĂNG SUẤT VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA CÂY CAM TẠI NGHỆ AN
Nguyễn Minh Hiếu, Trần Thị Thu Hà, Lê Thị Khánh, Đặng Công Phú, Nguyễn Hữu Hoà, Trần Phương Đông
KHẢO SÁT TÌNH HÌNH BỆNH LÝ ỐNG TIÊU HÓA TẠI TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ, THỪA THIÊN HUẾ
Vĩnh Khánh, Phan Trung Nam, Dương Vĩnh Hồng, Lê Đình Thao
SÀNG LỌC CÁC TỔN THƯƠNG TIỀN UNG THƯ VÀ UNG THƯ CỔ TỬ CUNG BẰNG XÉT NGHIỆM TẾ BÀO CỔ TỬ CUNG VÀ TEST VIA TẠI TUYẾN Y TẾ CƠ SỞ
Võ Văn Khoa, Trương Quang Vinh, Đặng Công Thuận, Nguyễn Khoa Nguyên, Nguyễn Vũ Quốc Huy
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỨC ĐỘ CHÍN KHÁC NHAU ĐẾN TỶ LỆ BÓC VỎ VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA TIÊU SỌ CHẾ BIẾN THEO PHƯƠNG PHÁP TRUYỀN THỐNG TẠI CAM LỘ, QUẢNG TRỊ
Lê Thanh Long, Nguyễn Hiền Trang, Trương Thị Bích Phượng
NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG NHÂN GIỐNG CÂY LẠC DẠI LÀM CÂY CHE PHỦ BẰNG HOM GIỐNG VỚI SỐ ĐỐT KHÁC NHAU
Trương Thị Bích Phượng, Hoàng Thị Hồng Quế, Trần Thị Thuỳ, Trần Thị Thu Hà
Quá trình chuyển đổi từ nông nghiệp tự cung, tự cấp sang nông nghiệp hàng hóa: Khái niệm và phương pháp tiếp cận
Trương Tấn Quân, Nguyễn Văn Toàn
ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN HỮU CƠ VI SINH BOKASHI-TRICHODERMA ĐẾN TUYẾN TRÙNG NỐT SƯNG (MELOIDOGYNE INCOGNITA) HẠI HỒ TIÊU TẠI QUẢNG TRỊ
Hoàng Thị Hồng Quế, Trần Thị Thuỳ, Trần Thị Thu Hà, Trương Thị Bích Phượng
NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CAO SU TIỂU ĐIỀN Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Phạm Văn Tần, Hồng Bích Ngọc, Bùi Dũng Thể
NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG TẠO THU NHẬP CỦA NGƯỜI DÂN Ở CÁC XÃ ĐIỂM NÔNG THÔN MỚI THUỘC VÙNG GÒ ĐỒI CỦA CÁC TỈNH QUẢNG BÌNH, QUẢNG TRỊ VÀ THỪA THIÊN HUẾ
Trần Sáng Tạo, Phan Văn Hùng, Lê Thị Minh Hải, Nguyễn Văn Thành, Trần Trọng Tấn, Nguyễn Tấn Thiện
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG NGƯỜI NÔNG DÂN MỚI Ở CÁC XÃ ĐIỂM NÔNG THÔN MỚI THUỘC VÙNG GÒ ĐỒI CỦA CÁC TỈNH QUẢNG BÌNH, QUẢNG TRỊ VÀ THỪA THIÊN HUẾ
Trần Sáng Tạo, Dương Thanh Hải, Phan Văn Hùng, Đặng Thị Thảo, Cao Thị Thuyết
HIỆU QUẢ KỸ THUẬT VÀ QUY MÔ ĐẦU TƯ CỦA CAO SU TIỂU ĐIỀN TẠI HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ
Bùi Dũng Thể, Lê Thanh An, Vũ Văn Phong
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG NĂNG SUẤT CAO SU TIỂU ĐIỀN TẠI HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ
Bùi Dũng Thể, Hồng Bích Ngọc, Lê Thanh An
PHẢN HỒI VỀ MỘT SỐ KHÍA CẠNH CHĂN NUÔI DÊ CỦA NÔNG HỘ VÙNG ĐỒI
Đàm Văn Tiện, Trần Thị Thu Hồng, Đào Thị Phượng, Phan Vũ Hải, Vũ Văn Hải, Lê Thị Lan Phương, Phạm Quang Trung, Phan Thị Minh Lý
SỰ THAY ĐỔI THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẢNG LÁ LIẾM ĐA DINH DƯỠNG TRONG NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐÓNG GÓI KHÁC NHAU
Đàm Văn Tiện, Tran Thi Hong, Võ Thế Nhân, Đỗ Dương Ngọc, Đào Thị Phượng, Vũ Văn Hai, Phan Vũ Hải
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA LỢN NÁI VÀ LỢN THỊT NUÔI TẠI VÙNG GÒ ĐỒI TỈNH QUẢNG TRỊ
Phạm Khánh Từ, Hoàng Nghĩa Duyệt, Dư Thanh Hằng, Nguyễn Thị Hoa Lý, Đào Thị Phượng, Trần Thị Thu Hồng, Lê Thị Lan Phương, Nguyễn Văn Chào, Nguyễn Thị Lộc
Khảo sát phương thức chăn nuôi bò hiện tại ở vùng gò đồi tỉnh Quảng Trị
Nguyễn Hữu Văn, Nguyễn Tiến Vởn, Nguyễn Xuân Bả
Đánh giá tiềm năng phát triển chăn nuôi bò ở 3 xã đại diện cho vùng gò đồi tỉnh Quảng Trị
Nguyễn Tiến Vởn, Nguyễn Xuân Bả, Nguyễn Hữu Văn
Ảnh hưởng của khẩu phần cỏ trồng ăn tự do (ad libitum) và thức ăn tinh đến tăng trọng của bò trong giai đoạn vỗ béo và hiệu quả kinh tế của quy trình nuôi
Nguyễn Tiến Vởn, Nguyễn Hữu Văn, Nguyễn Xuân Bả, Hoàng Thị Mai


Trung tâm Công nghệ Thông tin - Đại học Huế

Copyright by Hue University