Tạp chí Khoa học Đại học Huế

Được sự cho phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông, Tạp chí khoa học Đại học Huế ra đời với mục đích công bố các kết quả nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng dạy và nghiên cứu trong và ngoài Đại học Huế thuộc các lĩnh vực khoa học: tự nhiên, xã hội và nhân văn, giáo dục, nghệ thuật, nông, lâm, ngư nghiệp, y dược... Các bài báo có tính chất tổng quan do Ban Biên tập đề nghị.

Ban Biên tập rất mong nhận được sự hợp tác của cán bộ trí thức, các nhà nghiên cứu để Tạp chí khoa học Đại học Huế mang những thông tin có giá trị khoa học đến với đọc giả.

Cùng với các số tạp chí đa ngành, đa lĩnh vực, Ban Biên tập có thể xuất bản những số đặc biệt dành riêng cho một chuyên ngành nào đó.

BAN BIÊN TẬP

Thông báo

 

Tạp chí Khoa học Đại học Huế xin thông báo:

 

Hiện nay hệ thống quản lý Tạp chí Khoa học đã cấu hình thành 6 Tạp chí riêng biệt vì vậy Tạp chí không còn nhận bài ở hệ thống như trước đây, các tác giả khi gửi bài xin làm theo các bước sau:

1) Chọn Tạp chí mình cần gửi bài bằng cách chọn “Xem tạp chí” (Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Kinh tế và Phát triển; Kỹ thuật và Công nghệ; Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa học Tự Nhiên; Khoa học Trái đất và Môi trường)

2) Đăng nhập (nếu chưa có tài khoản chọn “Đăng ký” để đăng ký tài khoản)

3) Chọn vào gửi bài mới để gửi bài lên hệ thống

Nếu không gửi được hay có gì thắc mắc xin liên hệ email: ddhung@hueuni.edu.vn

Trân trọng cảm ơn.

 
Đã đăng: 2016-08-25
 

Thông báo của Tổng biên tập về số lượng phản biện và lệ phí xét duyệt bài báo

 

Được sự đồng ý của Giám đốc Đại học Huế, Tạp chí Khoa học Đại học Huế thông báo:

  1. Số lượng cán bộ biên tập cho một bài báo đăng trong Tạp chí Khoa học Đại học Huế là 02 người.
  2. Thu lệ phí xét duyệt đối với bài báo viết bằng tiếng Việt với số tiền là 1.000.000,00 đồng (Một triệu đồng),
  3. Thu lệ phí xét duyệt đối với bài báo viết bằng tiếng Anh với số tiền là 1.100.000,00 đồng (một triệu một trăm ngàn đồng), tương đương với 50,00 đô la Mỹ (năm mươi USD).
  4. Thu lệ phí xét duyệt đối với bài báo viết bằng tiếng Anh liên kết với David Publishing với số tiền là 150,00 đô la Mỹ (một trăm năm mươi USD).
Thời gian thực hiện: kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2016.
 
Đã đăng: 2016-08-14
 
Các thông báo khác...

T. 117, S. 3 (2016): Khoa học Tự nhiên

Mục lục

Khoa học Tự Nhiên

Dương Đức Lợi, Ngô Đắc Chứng
Nguyễn Văn Ngôn
Phan Thế Hải
Nguyễn Trung Thành
Nguyễn Nho Dũng
Hà Viết Hải, Nguyễn Cảnh Hoài Đức, Đỗ Xuân Huyền
Trần Châu Phong Nhã, Nguyễn Ngọc Nghĩa, Trần Thị Ái Mỹ, Nguyễn Đăng Giáng Châu, Hoàng Thái Long
Phan Quang Nhật, Nguyễn Mậu Hân
dang huu dinh, Trương Minh Đức
Trần Quốc Dung
Nguyễn Văn Ngôn
Lê Văn Tuấn
Nguyễn Huy Hoài, Nguyễn Văn Hợp
Nguyen Minh Thong
Bùi Hùng Thắng
Nguyễn Đình Luyện, Nguyễn Hữu Hiền, Phạm Yên Khang, Nguyễn Thị Thanh Huyền
Nguyễn Xuân Cường
Phan Nhật Tĩnh
Nguyễn Khoa Lân, Lê Thị Bích Ngọc
Nguyen Kim Dong, Lâm Thị Kim Ngân
Phạm Quang Huy
Đoàn Duy Bình
Trần Phương Hà, Nguyễn Quang Tuấn
Ngô Văn Tứ