NGHIÊN CỨU NGHỆ THUẬT TRANG TRÍ LĂNG THIỆU TRỊ - MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ THUYẾT

Abstract

Tóm tắt:

 Lăng Thiệu Trị là một công trình quan trọng trong hệ thống kiến trúc cung đình, lăng tẩm của các vua triều Nguyễn, với những giá trị nhiều mặt về lịch sử, văn hoá, nghệ thuật kiến trúc, trang trí... Qua đó, có thể thấy nghệ thuật trang trí ở đây mang một phong cách riêng in đậm dấu ấn thời đại, thể hiện những khát vọng và lý tưởng của triều Nguyễn trong quá trình lịch sử. Nghệ trang trí tại lăng Thiệu Trị cho thấy những vẻ đẹp uy nghiêm, sâu sắc tạo nên những giá trị thẩm mỹ riêng biệt của lăng cũng như những giá trị về mặt lịch sử khá độc đáo, đặc trưng và đa dạng.

Ở khía cạnh lý luận, việc tập hợp, hệ thống hóa, xác định những giá trị nghệ thuật, giá trị thẩm mỹ tiêu biểu của lăng Thiệu Trị sẽ là cơ sở lý luận cho quá trình tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu mảng đề tài về nghệ thuật trang trí. Từ góc nhìn lý luận và lịch sử Mỹ thuật, nhận diện và giải quyết những vấn đề nghiên cứu.

https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v130i6A.5497

References

  1. TÀI LIỆU THAM KHẢO
  2. Phan Thuận An (2000), Kiến trúc Cố đô Huế, Nxb Thuận Hóa, Huế.
  3. Nguyễn Tiến Cảnh (chủ biên) (1992), Mỹ thuật Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Viện Mỹ thuật xuất bản, Huế.
  4. Đinh Hồng Hải (2014), Nghiên cứu biểu tượng một số hướng tiếp cận lý thuyết, Nxb Thế giới, Hà Nội
  5. G. Langrand (2012), “Lăng Thiệu Trị”, Những người bạn Cố đô Huế (B.A.V.H), Tập XXVI, 1939, Nxb Thuận Hóa, Huế.
  6. Nguyễn Hữu Thông (2001), Mỹ thuật Huế nhìn từ góc độ ý nghĩa và biểu tượng trang trí. Nxb Thuận Hóa, Huế.