VIỆN ĐẠI HỌC HÒA HẢO (1970-1975): SỰ RA ĐỜI VÀ QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG

Abstract

Tóm tắt: Bài viết làm rõ quá trình hình thành Viện Đại học Hòa Hảo ở Long Xuyên (An Giang) năm 1970; vai trò của Phật giáo Hòa Hảo- một tôn giáo đặc trưng Nam bộ- trong việc thành lập viện đại học cũng như mục tiêu, quan niệm đào tạo nhân lực phục vụ phát triển đồng bằng Sông Cửu Long của Viện Đại học Hòa Hảo. Thông qua việc tìm hiểu quá trình thiết lập Viện Đại học Hòa Hảo ở miền Tây Nam bộ, bài viết sẽ cung cấp những dẫn liệu hữu ích về vai trò của tôn giáo trong việc trong việc phát triển giáo dục đại học tư thục ở miền Nam Việt Nam thời kì 1954-1975.

https://doi.org/10.26459/hueuni-jssh.v128i6C.5162
PDF (Vietnamese)