XÂY DỰNG MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU THÔNG TIN CHO ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH THÔNG MINH: TRƯỜNG HỢP THỪA THIÊN HUẾ

Abstract

Sự phát triển nhanh chóng của CNTT&TT trong một vài thập niên trở lại đây đã làm cuộc
sống của con người thay đổi không ngừng từ các hoạt động kinh tế, văn hóa, chính trị, y tế, cho đến các hoạt động vui chơi, giải trí và du lịch. Du lịch thông minh hay điểm đến du lịch thông minh đang được xem là mục tiêu mà nhiều thành phố trên thế giới phấn đấu hướng đến. Thừa Thiên Huế đang được xem là một trong những ứng viên lý tưởng của Việt Nam để phấn đầu trở thành thành phố du lịch thông minh trong tương lai. Để làm được điều đó một trong những vấn đề quan trọng nhất là cần xây dựng nền tảng cơ sở hạ tầng công nghệ và có một cơ sở dữ liệu thông tin phong phú của một điểm đến du lịch thông minh. Bài báo này do đó đề xuất một mô hình cơ sở dữ liệu thời gian cho mô hình điểm đến du lịch thông minh dựa trên các phân tích lý thuyết và từ khảo sát nhu cầu thông tin của du khách đến Thừa Thiên Huế.

https://doi.org/10.26459/hueuni-jssh.v128i6D.5487
PDF (Vietnamese)

References

 1. Atzori, L., Iera, A., & Morabito, G. (2010), The internet of things: A survey. Computer Networks, 54(15), 27872805. doi:10.1016/j.comnet.2010.05.010.
 2. Baggio, R., & Del Chiappa, G. (2014), Real and virtual relationships in tourism digital ecosystems, Information Technology and Tourism, 14(1), 319. Doi: 10.1007/s40558-013-0001-5.
 3. Eiman Al Nuaimi et al. (2015), Applications of big data to smart cities, Journal of Internet Services and Applications.
 4. Morelli, V.G., Weijnen, M., Van Bueren, E., Wenzler, I., De Reuver, M., & Salvati L. (2013), Toward intelligently sustainable cities. From intelligent and knowledge city programmes to the achievement of urban sustainability, TeMA Journal of Land Use, Mobility and Environment, 1,7486. doi:10.6092/1970-9870/1496
 5. Racherla, P., Hu, C., & Hyun, M.Y. (2008), Exploring the role of innovative technologies in building a knowledge-based destination, Current Issue in Tourism, 11 (5), 407428. Doi: 10.1080/13683500802316022.
 6. Law, R., Buhalis, D., & Cobanoglu, C. (2014), Progress on information and communication technologies in hospitality and tourism, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 26(5), 727–750. Doi: 10.1108/IJCHM-08-2013-0367.
 7. Gretzel, U., Werthner, H., Koo, C. and Lamsfus, C. (2015), Conceptual foundations for understanding smart tourism ecosystems, Computers in Human Behavior, Vol. 50 No. C, pp. 558-63
 8. Micera, R.; Pindaro, V.; Splendiani, S.; Chiappa, G.D, SMART Destinations: New Strategies to Manage Tourism Industry, Proceedings of the IFKAD 2013. Available online: http://www.ifkad.org/Proceedings/2013/papers/session6/084.pdf (accessed on 3 October 2017)
 9. Buhalis, D. and Amaranggana, A. (2014), Smart tourism destinations, Information and Communication Technologies in Tourism 2014, Springer, Dublin, pp. 553-64.
 10. Vidyullata Shekhar Jadhav et al,. (2011), Information technology in Tourism, International Journal of Computer Science and Information Technologies, Vol. 2 (6), 2011, 2822-2825.
 11. Jennifer Stange, David Brown, Solimar International (2011), Tourism destination management achieving sustainable and competitive results, Sustainable Tourism: International Cooperation for Development: Online tool kit and resource series.
 12. Dimitrios Buhalis and Aditya Amaranggana. (2015), Smart Tourism Destinations Enhancing Tourism Experience Through Personalisation of Services, Conference Paper February 2015, DOI:10.1007/978-3-319-14343-9_28
 13. Wang, D., Li, X., & Li, Y. (2013), China’s smart tourism destination initiative: A taste of the service dominant logic, Journal of Destination Marketing and Management, 2(2), 59–61.
 14. Yamane, Taro. 1967. Statistics, An Introductory Analysis, 2nd Ed., New York: Harper and Row.
 15. Hair, J.F., Black, W.C., Babin, B.J., & Anderson, R.E. (2010). Multivariate Data Analysis. Seventh Edition. Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.