Application of RTK CONMAV 2-frequency GPS in developing control networks for building catalog maps in Hai Ba commune, Hai Lang district, Quang Tri province

Keywords

GNSS
GPS
Hai Ba
RTK
2 frequencies GNSS
GPS
Hải Ba
RTK
hai tần

Abstract

To establish a control grid for mapping cadastral charts using 2-frequency RTK Comnav GPS technology in the Hai Ba commune, Hai Lang district, Quang Tri province, we utilized relevant data and documentation combined with surveying the control grid using the RTK Comnav device. By 2021, we had established 20 first and second-class control points and produced 36 cadastral charts at a scale of 1:2,000 at the Hai Ba commune. The cadastral control grid in the Hai Ba commune was created from 14 pairs of surveying and mapping control points. The results of the error analysis for the control grid are as follows: the root mean square error of a single unit weight is ±1 m; the maximum positional error is 0.008 m (point K3), and the minimum positional error is 0.005 m (point K13). The relative root mean square errors for length and azimuth are 1/825,875–1/21,564 and 0.17–9.87", respectively. The root mean square error of the height difference fluctuates within the range of 0.007–0.032 m. All these errors fall within the permissible limits according to Circular 25 of the Ministry of Natural Resources and Environment. We also proposed some solutions to enhance the effectiveness of utilizing RTK Comnav technology in surveying and mapping control networks in Quang Tri province.

https://doi.org/10.26459/hueunijard.v132i3D.7146

References

  1. Vi Mạnh Sinh (2019), Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GPS xây dựng lưới khống chế phục vụ đo vẽ bản đồ địa chính trên địa bàn xã Thạch Khoán, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, Luận văn thạc sĩ. Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên.
  2. Lê Thanh Hiệp, Trần Cao Đệ, Võ Quang Mỉnh và Roãn Ngọc Chiến (2013), Đánh giá hiệu quả của phương pháp đo vẽ bản đồ địa chính sử dụng công nghệ GPS động so với máy toàn đạc điện tử. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia về công nghệ thông tin năm 2013. Trường Đại học Cần Thơ.
  3. Bùi Thị Kiên Trinh, Weimeng, Đoàn Văn Chinh (2019), Đánh giá khả năng ứng dụng hệ thống định vị toàn cầu bắc đẩu trong xây dựng lưới khống chế trắc địa, Chuyên san Kỹ thuật Công trình đặc biệt - Số 3/Tạp chí Khoa học & Kỹ thuật - Số 204 (12-2019) - Học viện KTQS.
  4. Lê Hùng Chiến và Nguyễn Minh Thanh (2017), Nghiên cứu xây dựng lưới toạ độ địa chính, phục vụ thực hành, thực tập, quản lý đất đai tại trường Đại học Lâm nghiệp, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, 1, 111–117.
  5. UBND xã Hải Ba (2021), Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2021 xã Hải Ba, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.
  6. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2008), Quyết định số 08/2008/QĐ-BTNMT ban hành ngày 10 tháng 11 năm 2008, Quy phạm thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:200, 1:500, 1:1.000, 1/2.000, 1:5.000 và 1:10.000.
  7. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2014), Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 Quy định về bản đồ địa chính.
  8. Nguyễn Văn Bình (2021), Bài giảng Trắc địa cao cấp, Trường Đại học Nông Lâm Huế, Huế 2021.