Vol. 127 No. 3B (2018): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Tiến Long
5–19
VI SINH VẬT PHÂN GIẢI CELLULOSE MẠNH TRONG SẢN XUẤT PHÂN HỮU CƠ TỪ PHẾ PHỤ PHẨM NÔNG NGHIỆP VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA CHÚNG ĐỐI VỚI GIỐNG LẠC L14 TẠI HƯƠNG TRÀ, THỪA THIÊN HUẾ
PDF (Vietnamese)
Huỳnh Văn Chương, Nguyễn Bích Ngọc, Nguyễn Hồng Quế
21–33
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN NHƠN TRẠCH, TỈNH ĐỒNG NAI
PDF (Vietnamese)
Phạm Thi Minh Tâm, Nguyễn Đức Công
35–44
ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG THỨC SỬ DỤNG CHẾ PHẨM HB 101 VÀ LIỀU LƯỢNG PHÂN ĐẠM ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA CÂY XÀ LÁCH (LACTUCA SATIVA VAR. CAPITATA L.) TRỒNG TẠI TỈNH GIA LAI
PDF (Vietnamese)
Trần Phương Đông, Trần Đăng Hòa, Nguyễn Hồ Lam, Hoàng Kim Toản
45–58
ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT CAO SU TIỂU ĐIỀN TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
PDF (Vietnamese)
Hoàng Hữu Tình, Trần Đăng Hòa, Ngô Đắc Chứng
59–69
ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ ĐẾN MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA RỆP SÁP BỘT HỒNG HẠI SẮN Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero
PDF (Vietnamese)
Nguyễn Hồ Lam, Nguyễn Quang Cơ, Trịnh Hưng Quyền
71–81
KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU TƯƠNG TRIỂN VỌNG TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
PDF (Vietnamese)
Nguyễn Bich Ngọc, Nguyễn Hữu Ngữ, Trần Thanh Đức
83–95
ĐÁNH GIÁ CÁC LOẠI HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở HUYỆN QUẢNG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
PDF (Vietnamese)
Nguyễn Thị Thu Liên
97–108
PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN MỘT SỐ CHỦNG TẢO SILIC SKELETONEMA COSTATUM TỪ VÙNG BIỂN THỪA THIÊN HUẾ ĐỂ LÀM THỨC ĂN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
PDF (Vietnamese)
Dao thi Binh An, Hồ Trung Thông
109–121
XÁC ĐỊNH TỈ LỆ LÝ TƯỞNG CỦA CÁC AXIT AMIN CHỨA LƯU HUỲNH SO VỚI LYSINE TIÊU HÓA HỒI TRÀNG TIÊU CHUẨN CHO LỢN LAI THƯƠNG PHẨM GIAI ĐOẠN 30 – 50kg
PDF (Vietnamese)
Hoàng Thị Thái Hoà, Đỗ Đình Thục, Nguyễn Văn Vương
123–133
ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG LƯU HUỲNH ĐẾN HAI GIỐNG LẠC L14 VÀ SVL1 TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH
PDF (Vietnamese)
Lê Như Cương, Đoàn Tấn Cảnh, Hoàng Kim Toản
135–148
SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA THUẦN TẠI QUẢNG NGÃI
PDF (Vietnamese)
Nguyễn Văn Lợi, Hồ Thanh Hà, Dương Văn Thành, Lê Thái Hùng
149–161
ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP CỦA CÁC LOÀI MÂY NƯỚC Ở TRONG RỪNG TỰ NHIÊN, HUYỆN NAM ĐÔNG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
PDF (Vietnamese)
Võ Đức Nghĩa, Lê Thị Thu An, Trần Thị Thu Sương, Nguyễn Phi Nam
163–171
ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM BOKASHI TRẦU ĐẾN TĂNG TRƯỞNG, TỶ LỆ SỐNG VÀ HỆ SỐ CHUYỂN ĐỔI THỨC ĂN CỦA CÁ CHẠCH BÙN (Misgurnus anguillicaudatus Cantor, 1842)
PDF (Vietnamese)
Lê Đức Thạo, Nguyễn Xuân An, Đinh Thị Bích Lân, Đặng Thị Hương, Nguyễn Đăng Quí, Phùng Thăng Long
173–183
ĐẶC ĐIỂM SINH LÝ VÀ NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA LỢN NÁI LAI LANDRACE × (PIETRAIN × VCN-MS15) VÀ LANDRACE × (DUROC × VCN-MS15) NUÔI TẠI THỪA THIÊN HUẾ
PDF (Vietnamese) PDF (Vietnamese)
Trần Thị Ánh Tuyết, Hồ Kiệt
185–195
XÁC ĐỊNH CƠ CẤU ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ TÁI CƠ CẤU SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TỈNH QUẢNG NAM
PDF (Vietnamese)