NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ VÀ HIỆU QUẢ CHĂN NUÔI HEO THỊT THEO QUY MÔ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂY SƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH

Abstract

Tây Sơn là huyện có ngành chăn nuôi heo thịt lâu đời và ngày càng phát triển của tỉnh Bình Định. Tuy nhiên, thời gian gần đây đang có xu hướng chuyển dần từ chăn nuôi nhỏ lẻ hộ gia đình sang chăn nuôi quy mô lớn. Đánh giá hiệu quả sản xuất theo quy mô trong giai đoạn chuyển tiếp này là rất quan trọng. Vì vậy bài viết đã chú trọng nghiên cứu vấn đề này trong giai đoạn hiện nay. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng, hiệu quả kinh tế ở các quy mô khác nhau thì cho kết quả khác nhau. Hơn nữa, quy mô càng lớn cho kết quả và hiệu quả kinh tế càng cao. Vì vậy có thể kết luận rằng, chăn nuôi heo thịt trên địa bàn huyện Tây Sơn có tính hiệu quả kinh tế theo quy mô. Nhưng tính hiệu quả này chỉ phát huy tác dụng khi chúng ta chú trọng đến chất lượng con giống và nguồn thức ăn chất lượng tốt, nếu không chú trọng những yếu tố này thì tính hiệu quả kinh tế theo quy mô chỉ dừng lại ở một mức hạn chế.

https://doi.org/10.26459/jed.v101i2.3695