NGHIÊN CỨU HÀNH VI MUA SẮM MỸ PHẨM CỦA NỮ GIỚI TRÊN 23 TUỔI TẠI THÀNH PHỐ HUẾ

Abstract

TÓM TẮT

Mục đích của nghiên cứu này tập trung phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua và xu hướng hành vi mua sắm mỹ phẩm (chăm sóc da mặt) của nữ giới trên 23 tuổi tại thành phố Huế. Bằng việc sử dụng thang đo phong cách sống CSI (Customer Styles Inventory), phân tích thực nghiệm được tiến hành trên dữ liệu thu được từ cuộc khảo sát 200 khách hàng nữ giới. Dữ liệu được phân tích bằng hệ số Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA và phân tích phân lập DA. Kết quả nghiên cứu khẳng định có 4 nhóm nhân tố phong cách sống bao gồm coi trọng nhãn hiệu, yêu cầu sự hoàn hảo, coi mỹ phẩm là thú vui mua sắm, theo đuổi trào lưu có ảnh hưởng đến quyết định mua sắm mỹ phẩm. Nguyên nhân tạo ra sự khác biệt đáng kể nhất về tần suất mua sắm mỹ phẩm (thường xuyên và không thường xuyên) là yếu tố Thu Nhập của người tiêu dùng. Các nguyên nhân quan trọng thứ nhì và thứ ba lần lượt là hai nhân tố phong cách sống: Tính Thời Thượng và Coi trọng Nhãn hiệu mỹ phẩm.

Từ khóa: Quyết định mua, hành vi mua sắm, mỹ phẩm, phong cách sống của khách hàng, phân tích nhân tố, phân tích phân lập.

 

 

https://doi.org/10.26459/jed.v101i2.3703