PHÂN TÍCH CHI PHÍ LỢI ÍCH CỦA MÔ HÌNH NHÀ CHỐNG BÃO CHO CÁC HỘ GIA ĐÌNH Ở XÃ LỘC TRÌ, HUYỆN PHÚ LỘC, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Abstract

Bài báo này áp dụng phương pháp phân tích chi phí lợi ích (CBA) để phân tích hiệu quả kinh tế của việc đầu tư xây nhà chống bão cho các hộ gia đình tại xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Kết quả phân tích cho thấy, việc đầu tư vào nhà chống bão cho các hộ ở địa bàn nghiên cứu mang lại các chỉ số sinh lợi dương, chứng tỏ rằng việc đầu tư là có hiệu quả về mặt kinh tế. Kết quả phân tích cho thấy khả năng sinh lợi của nhà chống bão phụ thuộc nhiều vào năm mà bão xảy ra. Trong 30 năm của chu kỳ ngôi nhà nếu bão xảy ra sớm thì khả năng sinh lợi của đầu tư là cao và ngược lại nếu bão xảy ra muộn hơn. Điểm hòa vốn xảy ra nếu các cơn bão lập lại sau năm thứ 16 của chu kỳ ngôi nhà. Kết quả cũng cho thấy, trong tương lai nếu cường độ của bão ngày càng mạnh lên thì việc đầu tư xây nhà chóng bão càng hiệu quả hơn. Trên cơ sở đó, bài báo đề xuất một số gợi ý về mặt chính sách nhằm thúc đẩy việc đầu tư xây nhà chống bão nhằm góp phần bảo vệ tài sản và tính mạng cho người dân ở địa bàn nghiên cứu.

Từ khóa: Biến đổi khí hậu; hiệu quả kinh tế; nhà chống bão; phân tích chi phí lợi ích.

 

https://doi.org/10.26459/jed.v101i2.3713