Quantifying factors affecting the price of new urban residential land in Binh Tri Thien Region
PDF (Vietnamese)

Keywords

urban land
Hedonic regression
land pricing đất ở đô thị
hồi quy Hedonic
định giá đất

Abstract

This paper presents the results of the study aiming to quantify factors affecting urban land prices in Binh Tri Thien region. The primary and secondary data collection methods were used to collect data for the study. Descriptive statistical analysis methods and Hedonic regression were applied to quantify the factors affecting urban land prices. Research results show that there are 10 factors affecting urban land prices. Specifically, 6 factors increasing urban land prices include factors reflecting the quality of urban land products, legal factors, land location and environmental factors. Four factors decreasing urban land prices include distance to urban center, plot depth, risk of flooding, and plot size. These research results are an important part in determining the land price framework and valuing urban land in the Binh Tri Thien area.

https://doi.org/10.26459/hueunijed.v132i5C.7302
PDF (Vietnamese)

References

 1. Nguyen Van Ven (2023), Sustainable real estate market development in Vietnam, Journal of communist Review. ISSN 2734-9071. Truy cập 25/7/2023 từ https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/nghien-cu/-/2018/827041/phat-trien-thi-truong-bat-dong-san-ben-vung-tai-viet-nam.aspx.
 2. Kummerow, M. (2010), Theory of Real Estate Valuation, An alternative way to Teach Real estate Price Estimation Methods, Department of Property Studies, University of Curtin.
 3. Stammers, R. (2016), Housing Market, Interest Rate Policy, Real Estate Investing. Truy cập 17/6/2023 từ http://www.investopedia.com/articles/mortgages-real-estate/08/interest-rates-affect-propertyvalues.asp.
 4. Hoàng Hữu Phê và Wakely, P. (2000), Vị thế, chất lượng và sự lựa chọn khác: Tiến tới một lý thuyết mới về vị trí dân cư đô thị, Tạp chí Đô thị học, 37(1), 7–35.
 5. Sérgio, A. B., Jorge, M. Nogueira, Bernardo, P. M. Mueller (2002), Economics of air pollution: Hedonic price model and smell consequences of sewage treatment plants in urban areas, Economics of Air Pollution, 234, 1–25.
 6. Selim Sibel (2008), Determinants of house price in Turkey: A Hedonic Regression Model. Truy cập 25/7/2023 từ http://journal.dogus.edu.tr/index.php/duj/article/viewFile/80/95.
 7. Babawale, G. K. (2011), The impact of neighbourhood churches on house prices, Journal of Sustainable Development, 4(1), 246–253.
 8. Trần Thu Vân và Nguyễn Thị Giang (2011), Ứng dụng mô hình Hedonic về các yếu tố ảnh hưởng tới giá bất động sản tại TP. Hồ Chí Minh, Tạp chí Phát triển Kinh tế, 254, 18–23.
 9. Nguyễn Quốc Nghi, Nguyễn Định Yến Oanh, Nguyễn Thị Hải Anh (2014), Các nhân tố ảnh hưởng đến giá nhà cho thuê ở Thành phố Cần thơ, Tạp Chí Kinh tế xây dựng, 2, 46–51.
 10. Trần Viết Khanh, Ninh Văn Qúy, Đỗ Văn Hải (2018), Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất đô thị tại thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, Tạp Chi Khoa Học và Công nghệ, 191, 111–116.
 11. Nguyễn Anh Thư và Trần Duy Khánh (2021), Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị bất động sản công nghiệp ở khu vực phía Nam Việt Nam bằng phương pháp hồi quy, Tạp Chí Vật liệu Và Xây dựng, 11(5), 99–103.
 12. Lancaster, K. J. (1966), A new approach to consumer theory, Journal of Political Economy, 74 132–156.
 13. Kim, A. M. (2007), North versus South: The impact of social norms in the market pricing of private property rights in Vietnam, World Development, 35(12), 2079–2095.
 14. Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (1996), Using Multivariate Statistics (3rd ed.), New York: Harper Collins.
 15. Nguyễn Huy Tuân & Mai Thị Hồng Nhung (2019), Nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua căn hộ chung cư cao cấp của người tiêu dùng tại TP. Đà Nẵng, Tạp chí Tài chính, 705, 159–162.
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 Array