BẢO VỆ QUYỀN CÔNG DÂN BẰNG TÒA ÁN TRONG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN VIỆT NAM

Abstract

Trong nhà nước pháp quyền XHCN, Tòa án là thiết chế đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ quyền con người. Tòa án là thiết chế hiện thực hóa chức năng bảo vệ quyền công dân của pháp luật, trực tiếp ngăn chặn hành vi vi phạm quyền công dân bằng hoạt động xét xử, đồng thời đó khôi phục lại những quyền công dân bị xâm hại khi công dân có nhu cầu cần được nhà nước bảo vệ.

https://doi.org/10.26459/hujos-ssh.v93i5.3314