ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM TẠI THỊ TRƯỜNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Abstract

Nghiên cứu này nhằm mục đích định vị thương hiệu của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) tại thị trường tỉnh Thừa Thiên Huế theo đánh giá của khách hàng. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng VDB đang chiếm giữ vị trí là ngân hàng có lãi suất thấp, nguồn vốn lớn hơn so với các thương hiệu ngân hàng cạnh tranh khác tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây là lợi thế tạo nên sự khác biệt rõ nhất của VDB trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng đã chỉ ra bảy yếu tố tác động đến việc quyết định lựa chọn ngân hàng để giao dịch của khách hàng là lãi suất, nguồn vốn, thủ tục, thái độ nhân viên, vị trí trụ sở, đa dạng dịch vụ, tiện nghi, trong đó, ba tiêu chí mà doanh nghiệp ưu tiên khi lựa chọn dịch vụ tín dụng đó là lãi suất thấp, thủ tục đơn giản và sự nhiệt tình của nhân viên trong quá trình giao dịch.
https://doi.org/10.26459/hujos-ssh.v93i5.3322