HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ CỦA CÁC HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ , TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Abstract

Hợp tác xã nông nghiệp (HTXNN) có vai trò và ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển của nông nghiệp, nông thôn đặc biệt là đối với hoạt động sản xuất của người nông dân. Tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung và địa bàn Thị xã Hương Trà nói riêng, trong những năm gần đây lĩnh vực kinh tế HTX hoạt động ngày càng có hiệu quả, góp phần quan trọng trong phát triển sản xuất nông nghiệp và nâng cao đời sống ở nông thôn. Nhiều HTX đã tổ chức tốt trong hoạt động kinh doanh dịch vụ, đầu tư kết cấu hạ tầng phù hợp, đổi mới phương thức, nội dung ngày càng hoàn thiện hơn.Tuy nhiên các HTX hiện nay vẫn gặp những khó khăn như quy mô vốn HTX còn nhỏ, kinh doanh kém hiệu quả, nợ tồn đọng  trong xã viên lớn, khó thu hồi, việc huy động vốn và đầu tư vào HTX còn nhiều trở ngại. Vì vậy, cần phải tìm hiểu tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ của các HTXNN và tìm ra các giải pháp khắc phục những khó khăn và hạn chế đó.

https://doi.org/10.26459/hujos-ssh.v93i5.3330