PHÂN TÍCH PHƯƠNG PHÁP TƯ VẤN DỰA TRÊN LÂN CẬN VÀ ỨNG DỤNG TRONG TƯ VẤN THÔNG TIN KHÁCH SẠN

Abstract

Hệ thống tư vấn đã được xem là một giải pháp hiệu quả đối với vấn đề tràn ngập thông tin trên các website thương mại điện tử. Thực tế, người dùng trực tuyến có quá nhiều lựa chọn, nhưng không đủ thời gian và “tri thức” để tự đánh giá giữa các lựa chọn nhằm đưa ra các quyết định tốt nhất. Đã có khá nhiều giải pháp khác nhau được đề xuất, trong đó phương pháp tư vấn dựa trên lân cận đã chứng tỏ được các ưu điểm thông qua những triển khai trên một số trang tư vấn bán hàng trực tuyến. Tuy nhiên, trong lĩnh vực du lịch, việc triển khai các hệ thống tư vấn để đưa ra các khuyến nghị giúp đở người đi du lịch vẫn còn khá khiêm tốn. Bài viết này sẽ phân tích mô hình tư vấn dựa trên lân cận và trường hợp ứng dụng trong tư vấn thông tin khách sạn, trong đó một mô hình tư vấn cải tiến được đề xuất nhằm tăng tốc độ trả lời tư vấn, một yếu tố rất quan trọng đối với hệ thống tư vấn trực tuyến.
https://doi.org/10.26459/hujos-ssh.v93i5.3333