VẬN DỤNG SƠ ĐỒ TƯ DUY ĐỂ RÈN LUYỆN KỸ NĂNG KHÁI QUÁT HÓA CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC SINH HỌC LỚP 11

Abstract

Kỹ năng khái quát hoá ở mỗi học sinh luôn đóng vai trò quan trọng trong quá trình học tập. Chính kỹ năng này sẽ giúp học sinh tách được dấu hiệu chung, bản chất, những mối liên hệ bên trong mang tính quy luật của đối tượng được nghiên cứu. Bằng cách đó, học sinh sẽ tiết kiệm được sức lực, thời gian học tập của mình, biết khám phá các tri thức khoa học bằng những phương pháp tối ưu. Sơ đồ tư duy là công cụ tư duy dựa trên cách thức hoạt động tự nhiên của não bộ. Với những tính năng đặc trưng, sơ đồ tư duy đã trở thành một trong những biện pháp hiệu quả trong dạy học nói chung và rèn luyện các kỹ năng nhận thức trong học tập nói riêng. Do đó, vận dụng sơ đồ tư duy để rèn luyện kỹ năng khái quát hóa, từ đó hình thành và phát triển các khái niệm đại cương của hệ cơ thể là một cách thức nhằm nâng cao hiệu quả daỵ học Sinh học lớp 11 trong nhà trường phổ thông hiện nay.
https://doi.org/10.26459/hujos-ssh.v93i5.3335