THỰC TRẠNG VÀ DỰ BÁO NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT NGHĨA TRANG, NGHĨA ĐỊA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ ĐẾN NĂM 2020

Abstract

Thành phố Huế là một trong những vùng có lịch sử phát triển lâu đời về tôn giáo, giữ gìn truyền thống, đặc biệt là trong vấn đề xây cất lăng mộ và lựa chọn hình thức mai táng. Tuy nhiên, chính vì yếu tố trên nên việc xây dựng lăng mộ tại các phường trên địa bàn thành phố diễn ra ồ ạt với quy mô ngày một lớn đã gây nên sự lãng phí về của cải vật chất cũng như đất đai. Kết quả của nghiên cứu này đã chỉ ra thực trạng công tác quản lý đất nghĩa trang, nghĩa địa chưa được chính quyền các cấp, cũng như các Ban ngành liên quan quan tâm đúng mức. Kết quả của nghiên cứu này còn chỉ ra rằng cơ sở hạ tầng, cảnh quan, môi trường ở các khu nghĩa trang, nghĩa địa còn nhiều bất cập. Dự báo đến năm 2020, diện tích đất dành cho công tác cải táng sẽ thiếu hụt 152,64 ha, diện tích đất cho chôn cất sẽ thiếu hụt 8,16 ha. Chính vì vậy, vấn đề xây dựng nhà hỏa táng trên địa bàn thành phố Huế là cần thiết và phù hợp để tiết kiệm quỹ đất nghĩa trang, nghĩa địa trong tương lai. Nghiên cứu cũng đã đề xuất được một số biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý và sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa hợp lý hơn; tham khảo để lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, di dời đất nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn thành phố Huế đến năm 2020.

Từ khóa: Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhu cầu, sử dụng, thành phố Huế.

https://doi.org/10.26459/hujos-ssh.v93i5.3336