Tính chất thế tục hóa tôn giáo trong tiểu thuyết Cám dỗ cuối cùng của Chúa của Nikos Kazantzakis

Abstract

Khoái lạc trần tục và niềm tin tôn giáo là một trong những chủ đề trung tâm của văn học. Với xu hướng thế tục hóa tôn giáo(sécularisation religieuse) văn học luôn đặt ra câu hỏi: Làm thế nào để con người tự cứu vớt chính mình? Trong phạm vi của một bài báo, chúng tôi xin dừng lại trường hợp Cám dỗ cuối cùng của Chúa của Nikos Kazantzakis - một tiểu thuyết gia lừng danh của thế kỷ XX, người đã có những đóng góp quan trọng về lĩnh vực triết học và tôn giáo, đặc biệt là những lý giải mới mẻ về hình tượng Đức Jesus. Tác phẩm của ông là sự day dứt về bản thể và tâm linh, nhưng trên hết theo thiên hướng xưng tụng con người tự do, trần tục.

https://doi.org/10.26459/hujos-ssh.v93i5.3338