CHÍNH SÁCH CỦA HÀN QUỐC ĐỐI VỚI CHDCND TRIỀU TIÊN THỜI KỲ CHIẾN TRANH LẠNH (1948-1989)

Abstract

Với cục diện đối đầu Đông – Tây trong thời kỳ Chiến tranh lạnh, tình cảnh chia đôi bán đảo Triều Tiên đã được định đoạt cùng với sự ra đời của hai thực thể chính trị độc lập: CHDCND Triều Tiên (miền Bắc) và Đại Hàn Dân Quốc (miền Nam). Hơn bốn thập niên kể từ ngày lập quốc (1948 – 1989), nhiệm vụ thống nhất đất nước đã được các thế hệ lãnh đạo Hàn Quốc kế tục và phát triển, trở thành chiến lược ngoại giao xuyên suốt và nhất quán của nước này đối với miền Bắc Triều Tiên. Từ ý nghĩa thực tiễn đó, bài viết sẽ tập trung phân tích và lý giải các chính sách đối ngoại thời kỳ: Syng Man Rhee, Park Chung Hee và Chun Doo Hwan trên cả hai mặt thành công lẫn thất bại. Qua đó, rút ra những nhận xét thực tiễn cho Hàn Quốc trên con đường tìm kiếm, xác lập các chính sách ngoại giao mới đối với CHDCND Triều Tiên ở thời điểm hiện tại.

https://doi.org/10.26459/hujos-ssh.v93i5.3340