GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC THỰC HÀNH NÔNG, LÂM, NGƯ NGHIỆP MÔN CÔNG NGHỆ 10 Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Abstract

Bài báo đánh giá thực trạng và đề xuất 5 giải pháp nâng cao nâng cao hiệu quả dạy học thực hành Nông, lâm, ngư nghiệp môn Công nghệ 10 ở trường trung học phổ thông: (1) bổ sung một số thiết bị dạy; (2) sử dụng các phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh; (3) sử dụng kết hợp các hình thức tổ chức dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh; (4) sử dụng kết hợp các phương pháp kiểm tra và đánh giá; và (5) ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học thực hành NLNN môn Công nghệ 10 ở THPT.

https://doi.org/10.26459/hujos-ssh.v86i8.3373