XÂY DỰNG SƠ ĐỒ TƯ DUY HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN” VẬT LÍ 10 VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA MÁY VI TÍNH

Abstract

Nội dung bài báo đề cập đến việc sử dụng sơ đồ tư duy để hệ thống hóa kiến thức cho học sinh trong dạy học vật lí với sự hỗ trợ của máy vi tính. Trên cơ sở đó đề xuất một số hình thức tổ chức hệ thống kiến thức bằng sơ đồ tư duy với mục đích củng cố, khắc sâu kiến thức cho học sinh trong dạy học vật lí ở trường phổ thông.

https://doi.org/10.26459/hujos-ssh.v86i8.3378