SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY HỌC TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH CẢNH SÁT

Abstract

Bản đồ tư duy được xem là một công cụ đồ họa hữu hiệu để tổ chức tư duy, sắp xếp các thông tin, khái niệm qua dạng nhánh lan toả từ một khái niệm trung tâm. Việc sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học là phù hợp với đường hướng học tập mang tính kiến tạo với sự chú trọng quá trình học tích cực, vai trò trung tâm của người học và quá trình tạo dựng kiến thức mới dựa trên cơ sở nền tảng kiến thức cũ. Có thể sử dụng bản đồ tư duy trong dạy - học từ vựng chuyên ngành, cấu trúc ngữ pháp thông dụng, thực hành kỹ năng giao tiếp, trong ôn tập,  hệ thống kiến thức và trong kiểm tra, đánh giá kết quả, chất lượng dạy học tiếng Anh chuyên ngành.
https://doi.org/10.26459/hujos-ssh.v86i8.3379