ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA HỌC VIÊN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO LÁI XE Ô TÔ HẠNG B1 TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI HUẾ

Abstract

Đánh giá mức độ hài lòng của học viên về công tác đào tạo lái xe ô tô nói chung và ô tô hạng B1 nói riêng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong đào tạo. Thông qua điều tra khảo sát học viên để nhìn nhận lại chất lượng đào tạo và xây dựng, phân tích các nhóm nhân tố tác động đến sự hài lòng của học viên. Từ đó, đưa ra một số giải pháp nâng cao sự hài lòng của học viên về công tác đào tạo lái xe ôtô.
https://doi.org/10.26459/hujos-ssh.v86i8.3382