Việc xây dựng thủy điện đã ảnh hưởng như thế nào đến sinh kế của người dân tái định cư ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Abstract

Di dân tái định cư là một hợp phần gắn liền với việc xây dựng cáccông trình thủy điện ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Bên cạnh việc đóng góp của các côngtrình thủy điện cho lợi ích quốc gia như cung cấp nguồn điện, điều tiết lũ lụtvà hạn hạn ở vùng hạ lưu, cung cấp nguồn nước cho sản xuất và sinh hoạt củavùng đồng bằng, thì các dự án di dân TĐC lại gây ra những tác động bất lợi đếnsinh kế của người dân TĐC, nhất là việc thiếu đất sản xuất và chất lượng đấtkém, người dân đang bị thiếu việc làm và thu nhập, không gian sinh sống truyềnthống của cộng đồng bị xáo trộn. Bài báo này phân tích tác động của việc thựchiện chính sách di dân tái định cư đến sinh kế người dân, và khuyến nghị các giảipháp khắc phục.
https://doi.org/10.26459/hujos-ssh.v86i8.3384