Một số vướng mắc khi xác định tiền lãi trên số tiền chậm thanh toán trong hợp đồng theo pháp luật Việt Nam

Abstract

Một trong số các loại tranh chấp về hợp đồng dân sự, thương mại phổ biến hiện nay là vấn đề yêu cầu trả tiền lãi trên số tiền chậm thanh toán (thường xuất hiện trong hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng thuê tài sản, hợp đồng dịch vụ,…). Thực tiễn giải quyết loại tranh chấp này tại Tòa án trong thời gian qua cho thấy, ở nhiều bản án sơ thẩm, phúc thẩm còn có nhiều quan điểm khác nhau trong việc áp dụng pháp luật để giải quyết vụ án; các bên tranh chấp cũng như cơ quan tài phán gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong việc vận dụng các quy định hiện hành trong quá trình giải quyết tranh chấp. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thực trạng trên là do vấn đề này chưa được pháp luật quy định rõ, đặc biệt là có nhiều quy định mâu thuẫn nhau như: chưa thống nhất trong việc quy định mức lãi chậm trả; thời điểm bắt đầu chịu lãi chậm trả; khoảng thời gian chịu lãi chậm trả và vấn đề có được sử dụng cùng một lúc biện pháp yêu cầu bồi thường thiệt hại với biện pháp yêu cầu trả tiền lãi trên số tiền chậm thanh toán. Do đó, tác giả thấy cần thiết phải nghiên cứu về vấn đề này và đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật về vấn đề yêu cầu trả tiền lãi trên số tiền chậm thanh toán, từ đó góp phần tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình giải quyết loại tranh chấp phổ biến này.
https://doi.org/10.26459/hujos-ssh.v86i8.3396