TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY MÔN MỸ THUẬT Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC

Abstract

Quản lý hoạt động dạy (QLHĐD) môn mỹ thuật có tầm quan trọng rất lớn đối với dạy học (DH) ở bậc tiểu học. QLHĐD môn mỹ thuật là nâng cao chất lượng giáo dục mỹ thuật và còn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh (HS) tiểu học. Với tầm quan trọng này đòi hỏi công tác QLHĐD môn mỹ thuật của Hiệu trưởng cần phải thực hiện các biện pháp quản lý đầy đủ các khâu của hoạt động dạy của GV... Bài báo này nhằm phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất biện pháp giải quyết những hạn chế và thúc đẩy công tác QLHĐD môn mỹ thuật của Hiệu trưởng ở các trường tiểu học nói chung thông qua việc khảo sát trên địa bàn thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

https://doi.org/10.26459/hujos-ssh.v76i7.3549