NHÂN TỐ HOA KỲ ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH XÓA BỎ CÁC HIỆP ƯỚC BẤT BÌNH ĐẲNG CỦA XIÊM ĐẦU THẾ KỶ XX

Abstract

Cho đến đầu thế kỷ XX, sự phát triển Xiêm vẫn còn bị cản trở bởi các hiệp ước bất bình đẳng với các nước phương Tây từ thế kỷ trước. Để xóa bỏ các hiệp ước bất bình đẳng, Xiêm đã nỗ lực không biết mệt mỏi vươn lên về nhiều mặt, từ đối nội cho đến đối ngoại. Một trong những nỗ lực đó là ký kết hiệp ước bình đẳng đầu tiên giữa Xiêm và Hoa Kỳ vào năm 1920. Đó là thắng lợi có ý nghĩa bản lề cho Xiêm tiến tới xóa bỏ các hiệp ước bất bình đẳng với các nước phương Tây khác.

https://doi.org/10.26459/hujos-ssh.v76i7.3550