DIỄN ĐÀN CÁC ĐẢO THÁI BÌNH DƯƠNG: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Abstract

Tháng 8 năm 2011 Diễn đàn khu vực đảo Thái Bình Dương đã kỷ niệm 40 năm ngày thành lập. Kể từ khi thành lập đến nay, qua những hoạt động chung, Diễn đàn đã nâng cao vị thế các quốc gia Nam Thái Bình Dương trên trường quốc tế và theo lời của Thủ tường New Zealand John Kery, “cơ cấu tổ chức cốt lõi của khu vực”.

Bài báo này sẽ tìm hiểu quá trình hình thành và phát triển của diễn đàn, qua đó để thấy được Diễn đãn đã nâng cao vị thế các tiểu quốc khu vực này trên trường quốc tế như thế nào.

https://doi.org/10.26459/hujos-ssh.v76i7.3552