NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO LÁI XE Ô TÔ TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI HUẾ

Abstract

Trong những năm gần đây, đào tạo lái xe ôtô hạng B2 đã trở thành yêu cầu bức thiết ở nhiều địa phương trong cả nước. Tuy nhiên, đây là nghề mới phát triển nên nhiều cơ sở đào tạo chưa đáp ứng kịp các điều kiện phục vụ đào tạo, đặc biệt lực lượng giảng viên, cơ sở vật chất phương tiện thiết bị, khung chương trình và công tác tổ chức giảng dạy.... Tất cả những điều đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng đào tạo lái xe của các cơ sở nói chung và Trường Trung học giao thông vận tải Huế nói riêng. Chính vì thế, nâng cao chất lượng đào tạo lái xe ôtô hạng B2 là yêu cấu cấp thiết đặt ra hiện nay.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, nhu cầu đào tạo, đặc biệt là đào tạo lái xe ôtô các hạng ở Trường Trung học giao thông vận tải Huế năm năm qua là khá lớn và tăng mạnh qua các năm, bình quân hàng năm hiện nay hơn 4 nghìn người. Qua khảo sát, chất lượng học viên tốt nghiệp ra trường được xã hội đánh giá tốt. Kết quả phân tích hồi quy theo bước đánh giá ảnh hưởng của các nhân tố đến chất lượng đào tạo nghề lái xe ô tô hạng B2 của Trường cho thấy, đã có nhiều yếu tố ảnh hưởng lớn đến chất lượng đào tạo nghề lái xe ôtô hạng B2 của Trường như hoạt động dạy và học, công tác tổ chức quản lý, cơ sở vật chất...

https://doi.org/10.26459/hujos-ssh.v76i7.3556