HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VIỆT NAM NHẰM BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM TRONG CÁC VỤ ÁN LY HÔN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

Abstract

Trong xu thế hội nhập và phát triển có tính chất toàn cầu hóa như hiện nay, hôn nhân và gia đình được đánh giá là một trong những mối quan hệ phổ biến và tương đối phức tạp, đặc biệt là các vụ án ly hôn có yếu tố nước ngoài ngày càng gia tăng. Điều đáng nói là các quy định của Luật hôn nhân và gia đình cũng như các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan khác điều chỉnh các mối quan hệ này còn bộc lộ khá nhiều bất cập chẳng hạn như việc quản lý hoạt động môi giới hôn nhân hay trong những trường hợp thực hiện việc ủy thác tư pháp; công nhận các bản án, quyết định của tòa án nước ngoài tại Việt Nam,… Do đó, điều cần thiết là phải không ngừng hoàn thiện các quy định của pháp luật nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân Việt Nam nói chung và phụ nữ, trẻ em – những đối tượng yếu thế trong các vụ án ly hôn có yếu tố nước ngoài nói riêng.

https://doi.org/10.26459/hujos-ssh.v76i7.3559