XÁC ĐỊNH VÀ RÈN LUYỆN HỆ THỐNG KĨ NĂNG HỌC TẬP CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI”, VẬT LÍ LỚP 11 NÂNG CAO

Abstract

Kĩ năng học tập là một trong những yếu tố quan trọng giúp học sinh có thể tự lực tiếp thu kiến thức một cách hiệu quả. Đối với Vật lí - bộ môn khoa học thực nghiệm - thì kĩ năng ấy càng phát huy vai trò trong việc giúp các em lĩnh hội tri thức và vận dụng kiến thức vào thực tiễn đời sống. Tuy nhiên, thực trạng dạy học môn Vật lí trong trường phổ thông ở nước ta hiện nay vẫn còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học hiện nay. Kết quả nghiên cứu cho thấy trang bị kĩ năng học tập là vấn đề bức thiết và rèn luyện hệ thống kĩ năng học tập cho học sinh là rất quan trọng. Bài báo này đề cập đến hệ thống các loại kĩ năng và các bước rèn luyện các kĩ năng trong dạy học vật lí chương “Dòng điện không đổi”, Vật lí 11 nâng cao.

https://doi.org/10.26459/hujos-ssh.v76i7.3562