DẠY HỌC THEO PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ NHẰM NÂNG CAO HỨNG THÚ HỌC TẬP VÀ PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, SÁNG TẠO CHO HỌC SINH THPT

Abstract

Trong quá trình dạy học ở trường phổ thông, việc nâng cao hứng thú học tập của học sinh nhằm nâng cao chất lượng dạy học là hết sức cần thiết. Trong học tập, hứng thú có vai trò rất quan trọng, có hứng thú trong học tập, học sinh sẽ có động lực vượt qua các rào cản tâm lý, có sự tập trung chú ý vào đối tượng nhận thức, nhờ đó việc ghi nhớ dễ dàng và sâu sắc hơn, quá trình tư duy sẽ tích cực hơn, sự tưởng tượng sẽ phong phú hơn... Điều này đã được đại văn hào Macxim Goocki khái quát: “Tài năng, nói cho cùng là tình yêu đối với công việc”. Rõ ràng, việc tạo hứng thú học tập cho học sinh là điều hết sức cần thiết và rất có ý nghĩa khoa học về giáo dục.

Thực tế, có nhiều biện pháp có thể nâng cao hứng thú học tập cho học sinh như: sử dụng các biện pháp tâm lí sư phạm; có phương pháp giảng dạy tích cực; tổ chức các hoạt động gây hứng thú học tập; kích thích hứng thú học tập của học sinh bằng hệ thống bài tập hóa học thực tiễn...

Trong bài báo này, chúng tôi tập trung nghiên cứu vấn đề: “Dạy học theo phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề nhằm nâng cao hứng thú học tập và phát huy tính tích cực sáng tạo cho học sinh THPT”.

https://doi.org/10.26459/hujos-ssh.v76i7.3563