CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON HUYỆN NAM ĐÔNG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Abstract

Đội ngũ cán bộ quản lý (CBQL) trường mầm non (MN) là lực lượng nòng cốt, góp phần quyết định chất lượng, hiệu quả giáo dục của các trường MN. Vì vậy, vấn đề phát triển đội ngũ CBQL trường MN là yêu cầu rất quan trọng, và mang tính cấp thiết. Hướng đến mục đích trên, bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thực trạng công tác phát triển đội ngũ CBQL trường MN ở huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế. Kết quả nghiên cứu sẽ cung cấp cơ sở thực tiễn cho việc đề xuất các biện pháp phát triển đội ngũ CBQL trường MN trong giai đoạn hiện nay.

https://doi.org/10.26459/hujos-ssh.v76i7.3566