BIỂU TƯỢNG LỬA TRONG ĐỜI SỐNG VÀ SỰ CHUYỂN NGHĨA ĐỘC ĐÁO “LỬA TÌNH YÊU” TRONG THƠ CA

Abstract

Cuộc sống của con người từ bao đời nay luôn gắn liền với lửa. Lửa có mặt trong mọi hoạt động của cuộc sống và đã trở thành một biểu tượng trong đời sống tinh thần của nhân loại nói chung và của người Việt Nam nói riêng. Nghĩa sơ khai của từ “lửa” là sự đốt cháy phát ra đồng thời ánh sáng, hơi ấm và sức nóng… Tuy nhiên, do đặc điểm của lửa rất gần gũi với cuộc sống, với khát vọng và tình yêu của con người nên trong thực tế sử dụng, lửa mang nhiều nghĩa ẩn dụ rất độc đáo, đặc biệt trong ngôn ngữ văn học. Bài viết cố gắng làm rõ phần nào sự chuyển nghĩa độc đáo của “lửa” từ một biểu tượng văn hóa thành một biểu tượng ngôn ngữ, qua đó, chỉ ra những cung bậc tình yêu trong đời sống tinh thần của người Việt Nam.

https://doi.org/10.26459/hujos-ssh.v76i7.3569