THỰC TRẠNG VIỆC HỌC TIẾNG NHẬT CỦA TU NGHIỆP SINH VIỆT NAM TẠI NHẬT BẢN

Abstract

Trong bài viết này tác giả đề cập về kết quả điều tra thực trạng học tiếng Nhật và những ảnh hưởng của nó đến công việc và cuộc sống của 20 tu nghiệp sinh ở Tây Nguyên đã và sẽ đến Nhật Bản. Các tu nghiệp sinh hầu hết đều gặp phải khó khăn trong công việc và đời sống tại Nhật Bản do rào cản văn hóa, phong tục và đặc biệt là rào cản về ngôn ngữ. Điều đó đã ảnh hưởng đến việc tiếp thu những kiến thức phục vụ cho công việc, cuộc sống của họ. Qua đó chúng ta có thể thấy được bức tranh của Tu nghiệp sinh Việt Nam tại Nhật Bản cần được tạo điều kiện nhiều hơn nữa trong việc đào tạo tiếng Nhật và hỗ trợ kiến thức về văn hóa, phong tục tập quán cho tu nghiệp sinh trước khi đi Nhật Bản cũng như trong quá trình đang tu nghiệp tại Nhật Bản.

https://doi.org/10.26459/hujos-ssh.v76i7.3571