PHẬT GIÁO QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG THẾ KỈ XIX NHÌN TỪ TRUNG TÂM PHẬT GIÁO NGŨ HÀNH SƠN

Abstract

Nghiên cứu Phật giáo Quảng Nam – Đà Nẵng, không thể không bàn đến Phật giáo ở Ngũ Hành Sơn, vì đó là một trung tâm giữ vai trò quan trọng. Bài viết này tập trung tìm hiểu một số vấn đề về ân điển của triều Nguyễn đối với Phật giáo ở Ngũ Hành Sơn và đôi nét về diện mạo Phật giáo ở đây trong thế kỉ XIX, như tổ chức sơn môn và đời sống tăng sĩ, cảnh quan kiến trúc, thờ tự và nghi lễ, nhằm góp phần vào việc nhận thức Phật giáo đất Quảng trong quá khứ. 
https://doi.org/10.26459/hujos-ssh.v125i11.3773