ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA HUẾ ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG YÊU NƯỚC HỒ CHÍ MINH

Abstract

Thừa Thiên Huế là một trong những vùng đất góp phần quan trọng đối với sự hình thành nhân cách, tư tưởng yêu nước và khát vọng giải phóng dân tộc, giải phóng đồng bào của Hồ Chí Minh. Bài báo tập trung luận giải những ảnh hưởng của các giá trị văn hóa Huế đến sự hình thành tư tưởng yêu nước Hồ Chí Minh trong thời kỳ ở Huế.
https://doi.org/10.26459/hujos-ssh.v125i11.4165