Phương thức thể hiện và công chúng báo điện tử trên điện thoại di động tại Việt Nam hiện nay

Abstract

Sự phát triển của báo chí di động hiện nay đang có những tác động lớn đến đời sống báo giới tại Việt Nam. Trong đó, báo điện tử trên điện thoại động là một loại hình báo chí có những thay đổi lớn. Sự thay đổi này đã định hình cách làm báo mới, cách chuyển tải và sản xuất sản phẩm báo chí mới. Bài viết chỉ ra những đặc điểm hình thức, nội dung của phiên bản báo điện tử dành cho điện thoại di động và cung cấp những thông tin thực tế về sự biến đổi nhu cầu thông tin, hình thành một lớp công chúng với những đặc điểm riêng khác so với các loại hình báo chí truyền thống. 

https://doi.org/10.26459/hujos-ssh.v125i11.4167