PHONG TRÀO CHẤN HƯNG PHẬT GIÁO Ở MỘT SỐ NƯỚC CHÂU Á TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẦU THẾ KỈ XX

Abstract

Từ cuối thế kỉ XIX, Phật giáo ở nhiều nước châu Á bộc lộ dấu hiệu khủng hoảng và suy yếu. Trước thực trạng suy yếu của Phật giáo như vậy, các tăng ni, Phật tử đã cùng những người mến mộ đạo Phật đứng ra vận động chấn hưng, cải cách. Bằng nhiều nội dung và phương thức hoạt động khác nhau, phong trào chấn hưng Phật giáo tại các nước châu Á không những đã góp phần khắc phục được những hạn chế đang tồn tại mà nó còn tạo ra tiền đề mới cho sự phát triển của tôn giáo này trong các giai đoạn tiếp theo. Trong khuôn khổ của bài viết này, chúng tôi xin được đi vào phân tích và trình bày một số nét về quá trình hình thành và phát triển của phong trào chấn hưng Phật giáo tại Sri Lanka, Trung Hoa, Ấn Độ và Nhật Bản. Qua đó, góp phần bổ cứu nguồn tư liệu nhằm làm sáng tỏ hơn nội dung của phong trào chấn hưng Phật giáo ở các nước châu Á trong những năm cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX. 

https://doi.org/10.26459/hujos-ssh.v125i11.4169