Nhân tố Trung Quốc trong quan hệ Hàn Quốc - Hoa Kỳ sau Chiến tranh lạnh

Abstract

Sau Chiến tranh Lạnh, sự căng thẳng trong tình trạng đối đầu ý thức hệ ở khu vực Đông Bắc Á giảm xuống, nhưng sự bất ổn an ninh lại chuyển đổi từ một hình dạng cụ thể sang những dạng thức khó lường hơn trước. Tình trạng này dẫn tới nhu cầu hợp tác chặt chẽ giữa các nước lớn có lợi ích trong khu vực, không những trên lĩnh vực kinh tế mà còn trên lĩnh vực chính trị và quân sự. Tuy nhiên, sự tan vỡ của chủ nghĩa quốc tế lại châm ngòi cho sự nổi lên của chủ nghĩa dân tộc, tạo ra sự xung đột về quyền lợi quốc gia và chiến lược ở khu vực và toàn cầu. Dựa trên quan điểm này, bài viết cố gắng đánh giá nhân tố Trung Quốc trong quan hệ Hàn Quốc – Hoa Kỳ xuất phát từ những tính toán chiến lược của cả hai phía về một mô hình quan hệ vừa cạnh tranh, vừa hợp tác điển hình.
https://doi.org/10.26459/hujos-ssh.v125i11.4173