SỬ DỤNG BẢN ÁN TRONG HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT – ĐẠI HỌC HUẾ

Abstract

                                             

                                                         

Bài viết chỉ ra rằng ở Việt Nam nói chung và tại Trường Đại học Luật – Đại học Huế nói riêng, việc sử dụng bản án trong nghiên cứu và đào tạo luật còn hạn chế và gặp nhiều khó khăn, chưa đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới, hội nhập và cải cách tư pháp. Việc sử dụng bản án trong hoạt động dạy và học sẽ nhằm góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, thay đổi lối mòn trong phương pháp giảng dạy, đảm bảo các mục tiêu đào tạo mà Trường Đại học Luật – Đại học Huế đã đặt ra, cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của khu vực miền Trung, Tây Nguyên và cả nước.

 

https://doi.org/10.26459/hujos-ssh.v125i11.4175