Cảm quan sinh thái trong tiểu thuyết Trăm năm còn lại của Trần Duy Phiên

Abstract

Trăm năm còn lại là tiểu thuyết duy nhất của nhà văn Trần Duy Phiên, nhưng lại là tác phẩm mang giá trị tân tiến, có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh phát triển của văn học Việt Nam hiện đại. Dưới góc nhìn phê bình sinh thái, tác giả khơi mở một thế giới hoang dã chốn rừng sâu, mà nơi đó, con người và thế giới tự nhiên gắn bó với nhau trong cuộc sinh tồn, hiện hữu để khẳng định cái bất biến, vĩnh hằng, chủ thể/khách thể. Tác phẩm không chỉ cho chúng ta thấy một cách nhìn thông tuệ về vị thế của con người với tự nhiên, vũ trụ mà còn chuyển tải những thông điệp sinh thái sâu sắc, nóng bỏng trước vấn nạn môi trường mang tính toàn cầu đang diễn ra hiện nay.
https://doi.org/10.26459/hujos-ssh.v125i11.4182