GIẢNG DẠY CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH THEO MÔ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC (CLASSE INVERSEE)

Abstract

Học ngoại ngữ ngày nay, đặc biệt là học các môn chuyên ngành không chỉ gói gọn trong lớp học với lớp học truyền thống- là người dạy truyền kiến thức cho người học, mà người học cần phải chủ động tích cực tự học dưới sự hướng dẫn của người dạy. Với công nghệ thông tin phát triển như ngày nay thì việc tìm kiếm nguồn tư liệu, thông tin trở nên đơn giản và nhanh chóng hơn bao giờ hết. Hình thức của một lớp học truyền thống đang dần trở nên nhàm chán và không hiệu quả. Người học làm trung tâm hay nói cách khác là lớp học đảo ngược đang được áp dụng trên thế giới sẽ giúp người học tự chủ, sáng tạo, năng động hơn. Vậy lớp học đảo ngược đối với việc dạy ngoại ngữ, đặc biệt là các môn chuyên ngành sẽ có những hiệu quả như thế nào và có thể vận dụng mức độ nào là điều mà người làm công tác giảng dạy cần phải tìm hiểu, nghiên cứu để có thể vận dụng một cách hiệu quả nhất.
https://doi.org/10.26459/hueuni-jssh.v127i6A.4220
PDF (Vietnamese)

References

  1. Ark, T.V. June, 29, 2012. Blended Learning Can Improve Working Conditions, Teaching & Learning. Retrieved from http://gettingsmart.com/blog/2012/06/blend ed-learning-can-improveworkingconditions-teaching-learning/
  2. . Ash, K. Aug. 29, 2012. Educators Evaluate 'Flipped Classrooms'; Benefits and drawbacks seen in replacing lectures with ondemand video. Education Week 32 (2). p.6
  3. . Barbara. W E. and Anderson, V.J., 1998. Effective Grading: A Tool for Learning and Assessment. San Francisco: Jossey-Bass.
  4. Bergmann, J., Overmyer, J., and Wilie, B., 2012. The flipped class: Myths vs Reality. The Daily Riff. Retrieved from http://www.thedailyriff.com/articles/theflipped-class-conversation-689.php.
  5. Berrett, D., 2012. How ‘flipping’ the classroom can improve the traditional lecture. Chronicle of Higher Education. Retrieved from http://chronicle.com/article/How-Flippingthe-Classroom/130857/ 6. Blake, R.J., 2011. Current trends in online