THƠ SỨ TRÌNH TRIỀU NGUYỄN (GIAI ĐOẠN 1802 – 1884) TRONG DÒNG THƠ SỨ TRÌNH TRUNG ĐẠI VIỆT NAM

Abstract

Bài viết giới thiệu một cách đầy đủ bối cảnh lịch sử - xã hội tạo nên sự ra đời của dòng thơ sứ trình triều Nguyễn giai đoạn 1802 – 1884. Tác giả đã thống kê khoảng hơn 20 sứ thần cùng các thi phẩm của họ, giúp người đọc hình dung được diện mạo của dòng thơ này. Với nội dung phản ánh phong phú, biên độ phản ánh được mở rộng; ngôn ngữ trong sáng, giản dị mà tinh tế; điển tích điển cố được sử dụng hợp lí đã tạo nên sự hài hòa giữa nội dung và hình thức của các thi phẩm... Tất cả đã góp phần tạo nên vị trí xứng đáng của thơ sứ thần triều Nguyễn trong dòng văn học sứ trình trung đại Việt Nam. 

https://doi.org/10.26459/hueuni-jssh.v127i6A.4298
PDF (Vietnamese)