PHONG TRÀO PHẬT GIÁO QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG NĂM 1963

Abstract

Trong lịch sử phát triển của Phật giáo Việt Nam, phong trào Phật giáo năm 1963 ghi một dấu ấn hết sức quan trọng. Cùng với cả miền Nam, cuộc đấu tranh của Tăng ni, Phật tử Quảng Nam – Đà Nẵng năm 1963 đã diễn ra với quy mô rộng lớn, đa dạng, phong phú về hình thức đấu tranh. Với mong muốn hướng đến việc nghiên cứu phong trào Phật giáo miền Nam năm 1963 một cách có hệ thống và toàn diện, bài viết này xin được góp phần tìm hiểu nguyên nhân và diễn biến phong trào Phật giáo Quảng Nam – Đà Nẵng năm 1963.
https://doi.org/10.26459/hueuni-jssh.v127i6A.4530
PDF (Vietnamese)