DẠY HỌC CHỦ ĐỀ “KHÁM PHÁ TỪ TRƯỜNG TRÁI ĐẤT” THEO ĐỊNH HƯỚNG NÂNG CAO NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA MẠNG XÃ HỘI

Abstract

Trong những năm gần đây, các trang Mạng xã hội (MXH) đã phát triển sâu rộng đến mọi tầng lớp trong xã hội. Số lượng HS tham gia vào các trang MXH chiếm tỉ lệ gần như tuyệt đối và dành nhiều thời gian truy cập chủ yếu để thư giãn, còn dành cho việc học và tìm tòi tài liệu phục vụ cho việc học thường rất hạn chế. Để khuyến khích HS tự học và dành nhiều thời gian cho tự học là một việc làm đòi hỏi có sự đầu tư nhiều của người dạy. Với chủ đề “Khám phá Từ trường Trái Đất”, giáo viên (GV) không chỉ dạy học bằng cách truyền thụ (xây dựng) kiến thức mà chủ yếu là hướng dẫn HS tự lực tìm kiếm thông tin, sử dụng kiến thức vào giải quyết các nhiệm vụ có ý nghĩa thực tiễn.

https://doi.org/10.26459/hueuni-jssh.v128i6C.5287
PDF (Vietnamese)

References

  1. Phạm Minh Hạc (Chủ biên), L. K. (1989), Tâm lý học, NXB Giáo dục, Hà Nội.
  2. Lê Văn Hồng (2001), Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học Sư phạm, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
  3. Nguyễn Kỳ (1995), Phương pháp Giáo dục tích cực lấy người học làm trung tâm, NXB Giáo dục, Hà Nội.
  4. N.A.Rubakin. (1973), Tự học như thế nào, NXB Thanh niên, Hà Nội.
  5. Hoàng Phê (Chủ biên)(1992), Từ điển tiếng Việt, Trung tâm từ điển ngôn ngữ, Hà Nội.
  6. J. Piaget (1998), Tâm lý học trí khôn, NXBGD, Hà Nội.
  7. Nguyễn Cảnh Toàn (1999), Luận bàn về kinh nghiệm tự học, NXB Giáo dục, Hà Nội.
  8. Lê Công Triêm, Nguyễn Đức Vũ, Trần Thị Tú Anh (2002), Một số vấn đề hiện nay của PP dạy học đại học. NXBGD, Hà Nội.
  9. Thái Duy Tuyên (2003), Bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh, Tạp chí Giáo dục số 74.