HÌNH TƯỢNG CÁI TÔI TRỮ TÌNH TRONG THƠ NỮ VIỆT NAM 1986-2016

Abstract

Thơ nữ Việt Nam 1986-2016 thể hiện ý thức phái tính một cách tự do và thành thật. Bằng sự tinh tế và nhạy cảm của tâm hồn phụ nữ, các nhà thơ nữ đã thể hiện các quan hệ tình yêu thông qua đề tài đời tư - thế sự gần gũi mà khẩn thiết, day dứt, xuất phát từ nhu cầu thể hiện bản ngã, thể hiện cái tôi bên trong của mỗi nhà thơ nữ. Trong thơ nữ 1986-2015, ta nhận thấy, bên cạnh hình tượng cái tôi trữ tình khát khao yêu thương và dâng hiến, lại thường trực xuất hiện hình tượng cái tôi trữ tình đau thương và ngang trái. 

https://doi.org/10.26459/hueuni-jssh.v128i6C.5327
PDF (Vietnamese)

References

  1. Thụy Khuê (2006), “Vi Thùy linh, nhục cảm sáng tạo”, http:// thuy khue.free.fr/stt/v/VTLinh.html.
  2. Thụy Khuê (2018), Phê bình văn học thế kỷ XX, Nxb Hội nhà văn, Hà Nội.
  3. Bích Thu (2015), Văn học Việt Nam hiện đại - Sáng tạo và Tiếp nhận, Nxb Văn học, Hà Nội.