Vol. 66 No. 3 (2011): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 66, số 3, năm 2011
Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 66, số 3, năm 2011

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Xã hội và Nhân văn

Phan Tuấn Anh, Nguyễn Hồng Dũng
QUAN NIỆM VỀ CHỦ NGHĨA HẬU HIỆN ĐẠI TRONG NGHIÊN CỨU VĂN HỌC Ở VIỆT NAM
Nguyễn Tuấn Anh
CÁC BIỆN PHÁP SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG TRỰC QUAN QUY ƯỚC KẾT HỢP VỚI TÀI LIỆU THÀNH VĂN TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Nguyễn Văn Đăng
VÀI NHẬN XÉT VỀ TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG NGƯỜI HOA Ở NAM TRUNG BỘ (CÁC TỈNH QUẢNG NGÃI, BÌNH ĐỊNH, PHÚ YÊN)
Võ Trung Định
GÓP PHẦN XÁC ĐỊNH NGUỒN GỐC TIẾNG VIỆT QUA “BẢNG 100 TỪ CƠ BẢN SWADESH”
Hà Văn Hành, Trần Thúy Hằng
PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA CÁC CÂY TRỒNG CHỦ YẾU VÀ ĐỀ XUẤT SINH KẾ CHO NGƯỜI DÂN Ở 7 XÃ VÙNG ĐỆM VƯỜN QUỐC GIA PHONG NHA - KẺ BÀNG
Hoàng La Phương Hiền
VẬN DỤNG MÔ HÌNH PHƯƠNG TRÌNH CẤU TRÚC (SEM) ĐỂ PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA HÀNH VI CỦA NHÂN VIÊN PHỤC VỤ, NIỀM TIN KHÁCH HÀNG, GIÁ TRỊ KHÁCH HÀNG VỚI LÒNG TRUNG THÀNH CỦA KHÁCH HÀNG
Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Việt Phương
LÝ THUYẾT ĐẠO ĐỨC VỀ SỰ QUAN TÂM - MỘT ĐIỂN HÌNH CỦA CÁCH TIẾP CẬN NỮ QUYỀN TRONG ĐẠO ĐỨC HỌC
Nguyễn Minh Hoạt
KỸ NĂNG LÀM VĂN NGHỊ LUẬN PHÂN TÍCH TÁC PHẨM VĂN HỌC
Đỗ Kỳ Huy
ĐỊNH NGHĨA MỞ RỘNG VỀ NGHỆ THUẬT CỘNG ĐỒNG – CƠ SỞ ĐỂ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VÀ TÁC ĐỘNG CỦA NGHỆ THUẬT CỘNG ĐỒNG TẠI VIỆT NAM
Phạm Thế Kiên
NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT ĐÁP ỨNG YÊU CẦU TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
Lê Thành Nam
TÁC ĐỘNG CỦA YẾU TỐ QUỐC TẾ ĐỐI VỚI SỰ RA ĐỜI HỌC THUYẾT MONROE (1823)
Nguyen Duy Phuong
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ ĐẤT ĐAI Ở THỪA THIÊN HUẾ
Lê Hồ Sơn
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT HUY ĐỘNG LỰC CON NGƯỜI TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Nguyễn Văn Tận, Trần Ngọc Vĩ
NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ TĂNG CƯỜNG SỨC MẠNH QUÂN SỰ CỦA IRAN TRONG NHỮNG NĂM ĐẦU THẾ KỈ XXI
Huỳnh Đức Thiện
PHƯƠNG PHÁP VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN KHI NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ CHUYỂN BIẾN KINH TẾ - XÃ HỘI THỜI KỲ ĐỔI MỚI
Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Văn Ngọc, Lê Văn Huy
SỰ HÀI LÒNG ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC CỦA GIẢNG VIÊN: TIẾP CẬN HÀNH VI QUẢN TRỊ
Nguyễn Thị Tịnh Thy
LỐI KỂ ĐẢO THUẬT TRONG TIỂU THUYẾT MẠC NGÔN
Nguyễn Văn Toàn, Trần Viểt Nguyên
THỰC TRẠNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ QUA CHỈ SỐ ICOR
Hoàng Ngọc Vĩnh
SAU HƠN 40 NĂM THỰC HIỆN “DI CHÚC” CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH – NHỮNG THÀNH TỰU VÀ THÁCH THỨC CỦA VIỆT NAM
Lê Thị Thanh Xuân
PHÂN TÍCH GIÁ TRỊ NGỮ DỤNG CỦA HÀNH ĐỘNG RÀO ĐÓN TRONG MỘT SỐ TÌNH HUỐNG HỘI THOẠI